Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Majowe debatowanie – XXXIII sesja Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Już ponad tydzień temu, a dokładnie 27 maja radni zebrali się w pełnym składzie na XXXIII sesji Rady Miejskiej. Wśród poruszanych tematów była m.in. współpraca z organizacji pozarządowymi oraz budowa chodnika w miejscowości Siedliska.

Z pośród punktów wymienionych w sprawozdaniu Burmistrza z działalności między sesjami warto wspomnieć o:  udziale gospodarza gminy Bobowa w komisjach gminnych ds. rodziny, budżetu i finansów, rewizyjnej a także rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Zorganizowanie spotkania z dyrektorami szkół gminy Bobowa, przyjęcie delegacji Żydów z Londynu, organizacje spotkań komitetu roboczego ws. wydarzenia “Dni Bobowej z kulturą żydowską”. Burmistrz Wacław Ligęza wziął także udział w obchodzie Dnia Strażaka w Komendzie PSP w Gorlicach oraz spotkaniu z prezydentem RP dotyczącym spraw lokalnych.

Radni przegłosowali jednogłośnie następujące uchwały:
– zmiana uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2013.
– przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bobowa,
– przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Siedliska,
– udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogo wojewódzkiej
– zmian w budżecie Gminy na rok 2013 oraz zmian w uchwale budżetowej,
-zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa
– przystąpienie Gminy Bobowa do stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej
– zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Na sesji nie zabrakło także kilku interpelacji, m.in.:

Józef Zięba poruszył sprawę stanu technicznego mostu w Jankowej, którego niektóre belki wymagają pilnej wymiany. Zaproponował żeby zaprosić osobę decyzyjną w tej sprawy aby przyglądnęła się temu, zwłaszcza że są przymiarki do nowego mostu ale póki go nie ma trzeba zadbać o ten.

Józef Langer – młodzi ludzie z Jankowej pytają czy jest możliwość dołączenie do wodociągu miejskiego. Jaki jest postęp prac ws kapliczki w lesie oraz czy od września nauczyciele pracujący w Sędziszowej utrzymają etaty.

Paweł Popardowski – dotycząca ulicy Bohaterów Bobowej a dokładniej zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na całym odcinku tamtejszej drogi. Zwiększony ruch samochodowy oraz motocykli powoduje zaniepokojenie mieszkańców oraz zmniejszenie ich bezpieczeństwa.

Tomasz Tarasek – w imieniu mieszkańców (grupy) Jeżowa z prośbą o rozpatrzenie o ograniczenie prędkości (teren zabudowany) na drodze wojewódzkiej od Tartaku do dworu w Jeżowie. Obecnie można jeździć tam aż 90km/h stąd prośba o nadanie biegu tej sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Karol Tokarz – o reagowanie na sytuacje niebezpieczne dla ludzi a zwłaszcza zwierząt. Chodzi o to by młodzież używała zgodnie z zasadami petardy. Kolejna sprawa dotycząca prędkości w centrum oraz blokowanie miejsc parkingowych w rynku.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy