Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

„Najlepsi z najlepszych” kolejny raz pokazali na co ich stać !

Autor: Łukasz Augustyn
Wczoraj 26 czerwca br. po raz XVII uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Bobowe wzięli udział w gali wręczenia nagród „Najlepszy z Najlepszych”.

Akcja ta organizowana jest co roku, niezmiennie od siedemnastu lat. Ma na celu wyróżnienie  uczniów z terenu całej gminy Bobowa,  którzy wykazują zainteresowanie nauką i sportem w stopniu znacznie wykraczającym poza ramy programowe dla nich przewidziane, biorąc udział w konkursach przedmiotowych, jak i zawodach.

Podczas uroczystości uczniom będącym najlepszymi z najlepszych wręczone zostały statuetki, dyplomy oraz drobne upominki. Tegoroczną edycję otworzyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Stanisław Siedlarz i dyrektor ZEAS-u Andrzej Sagan. Podczas otwarcia przewodniczący podziękował i pogratulował wszystkim uczniom i nauczycielom za tą ciężką pracę, jaką włożyli w minionym roku szkolnym w rozwijanie wiedzy i zdolności młodzieży. Życzył także wszystkim trzecioklasistom dobrej dalszej drogi w murach nowych szkół ponadgimnazjalnych a młodszych zachęcił do dalszej pracy w przyszłym roku. Na zakończenie złożył życzenia na czas wakacji aby były udane i bezpieczne.

Podczas gali wyróżniono łącznie ok.200 uczniów w różnych grupach. Sposób wręczania nagród przeprowadzony był grupami zgodnie z miejscowościami i znajdującymi się tam szkołami. Nagrody przyznawali  Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz, pracownik ZEAS-u Barbara Miczołek oraz dyrektor ZEAS-u w Bobowej Andrzej Sagan.

Liczba osób wyróżnionych z poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa w Bobowej 23 uczniów

Szkoła Podstawowa w Brzanej 9 uczniów

Szkoła Podstawowa w Jankowej 34 uczniów

Szkoła Podstawowa w Sędziszowej 11 uczniów

Szkoła Podstawowa w Siedliskach 3 uczniów

Szkoła Podstawowa w Stróżnej 2 uczniów

Szkoła Podstawowa w Wilczyskach 20 uczniów

Gimnazjum w Bobowej 65 uczniów

Gimnazjum w Brzanej 24 uczniów

Gimnazjum w Siedliskach 8 uczniów

Słów zadowolenia nie ukrywał przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz: – Bardzo się cieszę, że tylu uczniów  – prawie ok. 200 – zostało wyłonionych w konkursie „ Najlepszy z Najlepszych”.  Co roku przybywa w nim wyróżnionych uczniów, niektórzy nawet powtarzają się co roku. Jest to mocna grupa zdolnych osób, która od najmłodszych lat, do końca szkoły wyróżniają się ponadprzeciętnymi zdolnościami. Na pewno trzeba im wszystkim pogratulować. W szczególności nauczycielom, wychowawcom i tej młodzieży, która chce, bo trzeba mieć zapał do pracy i chęci, żeby zostać wyłonionym w tym konkursie.  Tacy uczniowie są również wyróżnieniem dla nauczycieli, którzy ich przygotowują i rokrocznie przyczyniają się do coraz większych osiągnięć.  Widać to, jak szkoły konkurują ze sobą i uważam że słusznie została stworzona taka inicjatywa, która trwa już siedemnaście lat. Myślę, że będzie trwać dalej.

O gali wypowiedział się także dyrektor Adam Urbanek:  – Nie ukrywam, że m.in. z mojej inicjatywy siedemnaście lat temu powstało to wydarzenie. Wtenczas zapraszaliśmy jeszcze przedstawicieli kuratorium a dokładnie pana Ścianka, wicekuratora, który potem promował jeszcze w województwie nowosądeckim tą akcję mówiąc, że jest to coś fajnego, że samorząd potrafi doceniać uczniów. Inicjatywa jest o tyle ważna, że pojawiają się tutaj uczniowie utalentowani z różnych dziedzin życia, nie tylko za naukę, ale za sport, kulturę, ekologię i wiele innych kategorii. Z pewnością wzbogaca to osobowość ucznia a tym samym pokazuje szkołę, że nie tylko uczy i wychowuje, ale również wykonuje wiele innych zadań. Liczba uczestników utrzymuje się od kilku lat na poziomie 200 uczniów. Cieszy również fakt, że w tym roku dużo wręczonych statuetek było za olimpiady przedmiotowe finału wojewódzkiego. 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy