Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Oferta edukacyjna PWSZ
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Regulacja Stróżnianki pochłonie ok. 3 milionów złotych

Autor: Mateusz Książkiewicz
Prace przy usuwaniu szkód powodziowych na prawie 2km odcinku potoku Stróżnianka wykonywane przez firmę TRANS-Konspol Sp. z o.o. będą kosztować prawie 3 miliony złotych. Całość inwestycji zostanie sfinansowana przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

– Starania gminy związane z regulacją potoku Stróżnianka trwały od roku 2003 – mówi Wacław Ligęza burmistrz Bobowej. Inwestycja ta spotkała się z bardzo wieloma przeszkodami. Trudną sprawą były także mostki gospodarcze, które uległy zniszczeniu podczas powodzi a były jednym łącznikiem ciągów komunikacyjnych. Dzięki ogromnej determinacji mojej osoby wobec tych działań oraz dobrej współpracy z dyrekcją Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz oddziałem w Nowym Sączu udało się wykonać projekt techniczny oraz uzyskać wymagane zgody.

W ogłoszonym 20 maja b.r. przetargu można przeczytać, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie m.in.: robót ziemnych, wyściółki faszynowej, opasek brzegowych i gurt dennych z koszy siatkowo-kamiennych, narzutu z kamienia naturalnego, ubezpieczenia podstaw skarp oraz dna potoku a także przejazdów gospodarczych.

– Słowa uznania kieruje wobec meliorantów, którzy podjęli aż tak duży zakres prac co wpłynie na bezpieczeństwo społeczeństwa podczas powodzi czy wezbrań tej rzeki. Wykonanie tych wszystkich prac wyeliminuje problem z dojazdem do gospodarstw, gdyż niektórzy mieszkańcy musieli przejeżdżać przez rzekę. Było przez to utrudnione także dotarcie służb ratunkowych do osób potrzebujących  pomocy od strażaków czy ratowników medycznych, dlatego tym bardziej cieszę się rozpoczęcia tej inwestycji – dopowiada burmistrz.

Prace rozpoczęły się już pod koniec czerwca, jednak dopiero teraz widać, że Stróżnianka oraz tereny przyległe to jeden wielki plac budowy. Przy potoku przebiegającym przez miejscowości Stróżna, Wilczyska, Bobowa pracuje kilkanaście osób oraz spora ilość ciężkiego sprzętu, w tym koparek i samochodów ciężarowych.

Celem działań związanych z usuwaniem szkód powodziowych jest wykonanie remontu uszkodzonych ubezpieczeń, zabudowy wyrw wywołanych przez nurt rzeki, odbudowy istniejących przejazdów gospodarczych poprzez zastąpienie ich przejazdami z żelbetowych elementów prefabrykowanych oraz belek mostowych. Dzięki temu zostanie wstrzymana erozja denna i brzegowa.

W efekcie odpowiednia regulacja potoku ma zabezpieczyć i ochronić przed powodzią zabudowania, infrastrukturę techniczną oraz tereny rolne przyległe do cieku wodnego. Zakończenie inwestycji ma nastąpić najpóźniej 29 listopada 2013 roku.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy