Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych

Autor: Mateusz Książkiewicz
Początkiem 2013 roku Gmina Bobowa dokonała zakupu kompleksowego wyposażenia do organizacji imprez plenerowych. Celem tego zadania było stworzenie optymalnych warunków dla działalności w zakresie edukacji kulturalnej jak również poprawy dostępu społeczności lokalnej do wydarzeń kulturalnych.

W ramach zadania zakupiono profesjonalną scenę mobilną o wymiarach 6 m x 7,5 m, przewoźny generator prądu o mocy 48 kW, halę namiotową o wymiarach 10 m x 20 m oraz zestaw namiotów ekspresowych. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy w postaci laptopa z oprogramowaniem oraz projektora wraz z ekranem projekcyjnym, który został zamontowany w sali widowiskowej Koronka. Sprzęt ten pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej na terenie naszej gminy.

Łączna wartość zakupionego sprzętu to 202 703,00 zł. Realizacja tego zadania nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia finansowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach ogłoszonego w 2012 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy z Programu MKiDN Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury Gmina Bobowa uzyskała 170 000,00 zł na zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych co stanowi 83,87% całości zadania. Pozostała kwota w wysokości 32 703,00 zł, (16,13% całości zadania) stanowiła wkład własny Gminy Bobowa konieczny do otrzymania dofinansowania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

mkidn_01_cmyk

Fot. archiwum

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy