Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Sprawdź czy nie posiadasz cichego zabójcy !

Autor: Łukasz Augustyn
Sezon zimowy w pełni, pomimo braku intensywnych opadów śniegu odczuwalna temeperatura na zewnątrz przysparza większość nas o ciarki z zimna.

W Polsce i również w naszych regionach głównym źródłem ciepła są piece i kotły gazowe lub drzewno – węglowe. Ich skuteczność często z roku na rok się pogarsza głownie przez nasze niedbalstwo. A za takie zaniedbania niekiedy można przepłacić życiem.

Przed każdym sezonem opałowym zobowiązani jesteśmy do ogólnego sprawdzenia i wykonania testów sprawnościowych naszych instalacji grzewczych jak i wentylacyjnych, które są naczyniami połączonymi. A co się stanie gdy jedno z tych urządzeń zawiedzie?

Wtedy mamy do czynienia z zadymieniem pomieszczeń lub co gorsza z cichym zabójcą nazywanym też tlenkiem węgla, czadem. Jest to gaz który może pojawić się w naszych domach lub mieszkaniach m.in. z powodu małej ilości tlenu potrzebnej do całkowitego spalania surowców energetycznych takich jak gaz.

Nie tak dawno w powiecie gorlickim odnotowano kilka przykładów przytrucia czadem, którego skutkiem mogła być śmierć kilku osób. Głównymi objawami zatrucia tlenkiem węgla mogą być: zasłabnięcia, złe samopoczucie, bóle głowy oraz mięśni. Gdy tylko zauważymy u siebie takie objawy natychmiast udajmy się na świeże powietrze, wywietrzmy cały dom lub mieszkanie. Gdybyśmy stwierdzili, że nasze samopoczucie się nie poprawia wezwijmy pogotowie medyczne oraz straż pożarną, aby zbadała poziom niebezpiecznego stężenia gazu.

Przedstawiamy klika porad jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla:

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki  gazowe, podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego. Innymi przyczynami mogą być również: przedwczesne zamknięcie paleniska pieca lub kuchni, zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”. Brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii.

Pamiętaj! – tlenek węgla tzw. czad, „cichy zabójca” jako produkt niepełnego spalania jest bezbarwny, bezwonny przez co trudny do wykrycia i powoduje już nawet przy niewielkich stężeniach w powietrzu zawroty głowy, nudności i senność, a przy dłuższym kontakcie utratę przytomności i śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodnego odpływu spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Pamiętaj aby:

– dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić przynajmniej raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej co najmniej raz w ciągu półrocza.

– nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych.  Zakrywanie  i zaklejanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach jest zabronione. W mieszkaniach posiadających nowe okna dopływ powietrza do spalania gazu może być utrudniony i może powodować odwrócenie ciągu kominowego w kanałach wentylacyjnych. Dlatego też należy pamiętać, aby w trakcie użytkowania urządzeń gazowych część okien ustawić w pozycji „mikrowentylacja” lub w inny sposób zapewnić dopływ powietrza. Jeżeli ilość powietrza jest zbyt mała, następuje niezupełne spalenie gazu i powstaje trujący tlenek węgla tzw. „czad”.

– przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,

– użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych.

źródło: PSP/własne

dome1

 

czad

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy