Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jest szansa dla drewnianych mostów w Gminie Bobowa

Autor: Mateusz Książkiewicz
W powiecie gorlickim mamy aż 33 drewniane mosty, z tego aż pięć znajduję się na terenie gminy Bobowa.  Przebudowa wszystkich tych obiektów wymagałaby poniesienia ogromnych nakładów finansowych dlatego zarząd Powiatu Gorlickiego wspólnie z innymi samorządami wystosował apel do wiceprezes Rady Ministrów.

Pismo do wiceprezes Rady Ministrów Elżbiety Bieńkowskiej dotyczy opracowania i wdrożenia Programu Przebudowy Mostów Drewnianych. Jego inicjatorem byli radni powiatowi na czele ze starostą gorlickim. Pod apelem podpisują się starostowie, burmistrzowie i wójtowie osiemnastu jednostek samorządu terytorialnego położonych w południowo-wschodniej Polsce w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. Wszyscy od lat mają poważny problem z pozyskaniem pieniędzy na bardzo kosztowną przebudowę drewnianych mostów. Tylko w samym powiecie gorlickim na drogach powiatowych znajduje się 33 takie obiekty. W gminie Bobowa drewniane mosty, który właścicielem i zarządca jest powiat znajdują się w Stróżnej (dwa), Jankowej oraz Brzanie (dwa).

– Przebudowa drewnianych mostów nastręcza bardzo dużo problemów, głównie ze względu na ogromne koszty takich zadań. Stwierdziliśmy, że najbardziej wskazanym rozwiązaniem byłby specjalny rządowy program nakierowany na przebudowę drewnianych mostów – mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Zrobiliśmy rozeznanie tego tematu wśród samorządów Polski południowo-wschodniej. Jak dotąd zainteresowanie naszą inicjatywą wyraziło 18 samorządów w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. Zarządzają one ogółem 3 929 km dróg, w ciągu których znajdują się 1 209 mosty, z czego aż 247 to mosty o konstrukcji drewnianej, które stanowią 20,43 % ogólnej ilości. Wszyscy zgodnie stwierdzamy, że środki finansowe własne i dostępne źródła zewnętrzne nie pozwalają na wykonanie przebudowy w realnie krótkim czasie, a mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz Lasy Państwowe, które bardzo często korzystają z tych obiektów do transportu drewna, oczekują od zarządców dróg utrzymania przejezdności i dobrego stanu nawierzchni. Szacujemy, że przy obecnym tempie finansowania czas przebudowy mostów drewnianych wyniesie co najmniej 20 lat. Stąd zrodził się nasz wspólny apel do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej o opracowanie i wdrożenie specjalnego Programu Przebudowy Mostów Drewnianych.

Podkreślamy w nim, że obszary Polski południowo-wschodniej, mocno zróżnicowane pod względem ukształtowania terenu,  charakteryzują się dużą ilością rzek, potoków, wąwozów i osuwisk. W tak zróżnicowanym pod względem geomorfologicznym terenie przebiega sieć dróg powiatowych i gminnych z dużą ilością przepustów i mostów. Liczba  obiektów mostowych i przepustów w porównaniu z terenami nizinnymi generuje zwiększone koszty remontów i bieżącego  utrzymania. W latach powojennych z powodu ograniczonego dostępu do betonu i stali, a względnie łatwego dostępu do  tańszego  drewna powstawały  w wymienionych ciągach drogowych  mosty o konstrukcji drewnianej. Duży wpływ na żywotność tych obiektów  ma  niska odporność  drewna na trudne warunki atmosferyczne. Czas życia drewnianej konstrukcji mostów przy sprzyjających warunkach i średnim obciążeniu wynosi nie więcej niż 10 lat. Mosty już dawno ten okres przekroczyły, a naprawy i remonty nie gwarantują już bezpiecznego użytkowania. Liczymy, że duża ilość i odmienna jakość tych obiektów w naszym regionie w porównaniu z występującymi na terenach Polski środkowej i północnej przełoży się na odmienne podejście do finansowania ich przebudowy – kończy starosta.

Na zdjęciach mosty na terenie powiatu gorlickiego, w tym z gminy Bobowa.

źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
fot. własne/SP

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy