Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jubileusz odzyskania praw miejskich przez Bobową w pięknym stylu!

Autor: Łukasz Augustyn
Nieprzeciętny benefis miasta Bobowa z okazji 5 rocznicy odzyskania praw miejskich miał miejsce w czwartek, 27 lutego w sali widowiskowej "Koronka" w Bobowej. Na ten wyjątkowy dla naszego miasta dzień zwołano uroczystą sesję Rady Miejskiej, na którą przybyli nie tylko radni ale również wielu znamienitych gości.

Uroczystość nosiła bardzo wysoką rangę, ponieważ wśród przybyłych na urodziny miasta Bobowa byli: Posłowie na Sejm RP Barbara Bartuś oraz Wiesław Janczyk, Senator RP Stanisław Kogut, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Paweł Śliwa, Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz, Kierownictwo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Wójtowie i Burmistrzowie okolicznych miast i gmin, radni powiatu gorlickiego, dyrektorzy szkół, sołtysi, partnerzy z miejscowości Chmielnik oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie Gminy Bobowa. Oprócz oficjeli na sali znalazły się także osoby związane z działalnością publiczną miasta oraz gminy Bobowa, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Obecna była także wdowa po marszałku województwa małopolskiego Monika Karlińska-Nawara.

Wchodzących do sali widowiskowej “Koronka” przy bobowskim rynku witał zespół regionalny Lipniczanie na czele z wesoło przyśpiewującym drużbą – Marcinem Wąs.

Jubileusz był okazją nie tylko do podsumowania działalności samorządowej odkąd Bobowa znów stała się miastem ale również  do przyznania tytułów: “Zasłużony dla Gminy Bobowa” za szczególne osiągnięcia w działalności kulturalnej, historycznej oraz gospodarczej. O nadaniu statuetki zadecydowała komisja powołana przez burmistrza miasta Bobowa – Wacława Ligęza. Warto dodać, że wręczane statuetki przedstawiały postać sławnego Rycerza Zygmunta Gryfity z Bobowej, który dowodził 46 chorągwią w bitwie pod Grunwaldem. Autorem projektu jest Bogusław Kuciakowski, natomiast rzeźby wykonał Zdzisław Tohl. Każdemu z nominowanych drużba odśpiewał również ludową żartobliwą przyśpiewkę.

Nagrody otrzymali:

– Barbara Kowalska za działalność społeczną w dziedzinie kultury, za pielęgnowanie i podtrzymywanie dziedzictwa historycznego i kulturowego Bobowej, za otwartość na współpracę z Gminą Bobowa i organizacjami pozarządowymi oraz aktywne włączanie się w organizację imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

– Jerzy Rogala prezes firmy „ROGALA”, właściciel Piekarni Bobowskiej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, które sprzyjają rozwojowi Gminy Bobowa, za działalność na rzecz rozwoju handlu i przedsiębiorczości oraz wspieranie lokalnego rynku pracy, za otwartość na współpracę z Gminą Bobowa i organizacjami pozarządowymi oraz pomoc przy organizacji imprez integrujących społeczność lokalną.

Ponadto za działalność na rzecz Gminy w dziedzinach Gospodarczej, Kulturalnej, Artystycznej, Społecznej i Historycznej, zostało przyznane 10 wyróżnień. Wyróżnienia otrzymali:

– Józefa Myśliwiec i Krystyna Lach – długoletnie koronczarki, za wkład w rozwój i pielęgnowanie wielowiekowej tradycji wyrabiania koronki klockowej w Gminie Bobowa,

– Urszula Rojek – śpiewaczka operowa i musicalowa, za wybitne osiągnięcia artystyczne, niezwykłą pracowitość, która doprowadziła do rozwoju posiadanego talentu, za promowanie Bobowej nie tylko w kraju, ale również za granicą oraz godną naśladowania serdeczną więź z rodzinnym miastem.

– Marian Bartoszek – twórca ludowy, za wkład w rozwój i pielęgnowanie tradycji sztuki i kultury ludowej, za twórczą działalność wspartą talentem i zamiłowaniem, która przyczynia się do promocji Gminy Bobowa.

– Ryszard Kobaka – za pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji kultury ludowej poprzez opracowanie „Słownika wyrazów i zwrotów językowych w Bobowej używanych”, co niewątpliwie przyczynia się do promocji Bobowej. Za godną naśladowania serdeczną więź z Bobową – rodzinnym miastem oraz troskę o jej rozwój.

Kazimierz Kowalski – za wkład w rozwój i promocję historycznego oraz kulturowego dziedzictwa Bobowej poprzez inicjatywę utworzenia Bractwa Rycerskiego 46 Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej, za stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym Gminy oraz pomoc i zaangażowanie przy organizacji imprez kulturalnych.

Mieczysław Podobiński – Prezes Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach, za reaktywowanie działalności Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach, która swoimi koncertami promuje Gminę Bobowa w kraju i za granicą. Za tworzenie wizerunku orkiestry, za profesjonalizm i zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym Gminy Bobowa.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BOMED” Spółka Partnerska Lekarzy Medycyny Lucyny Broniek i Arkadiusza Jagły – za zwiększenie dostępności usług medycznych na terenie Gminy Bobowa poprzez utworzenie filii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BOMED” w Bobowej z siedzibą w Siedliskach, za niezwykłą determinację w realizacji celu, jakim jest uruchomienie Poradni Rehabilitacyjnej w Bobowej, dzięki czemu nastąpiło przybliżenie mieszkańcom usług tak bardzo oczekiwanych i potrzebnych dla społeczności lokalnej. Za wspieranie lokalnego rynku pracy, które sprzyja rozwojowi Gminy.

Zajazd „OSTOJA” Marcin Szczepanek i Jerzy Kurzawa Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BUDIMET – za całokształt działalności na rzecz rozwoju handlu, usług i przedsiębiorczości, oraz aktywne wspieranie lokalnego rynku pracy sprzyjających rozwojowi Gminy Bobowa

Nagrody wręczył Burmistrz Wacław Ligęza w asyście Stanisława Siedlarza przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobowej. Głos zabrali również zaproszeni goście składając gratulacje i życzenia pomyślnej realizacji  zamierzonych przez lokalne władze planów. Po zakończonej części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do Zajadu Ostoja gdzie zaprezentowane zostały pamiątkowe kroniki oraz można było wpisać się do księgi gości. W lokalu nie zabrakło także poczęstunku oraz miłej zabawy dzięki pięknie wykonanym utworom przez wcześniej wspomniany zespół regionalny pieśni i tańca Lipniczanie.

Podczas obchodów przeprowadziliśmy bardzo ciekawe wywiady z władzami wojewódzkimi oraz powiatowymi, zaprezentujemy je Państwu w kolejnym artykule na który zapraszamy już niebawem.

źródło: własne / UM Bobowa

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy