Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Służby pod lupą powiatu

Autor: Łukasz Augustyn
Co roku w Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbywa się spotkanie komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej w ramach samorządu. Jej nowo powołani członkowie prześwietlili działalność powiatowych organów i instytucji odpowiadających za porządek i bezpieczeństwo właśnie.


Sprawozdania ze swej pracy w 2013 roku złożyli za jednostki którymi kierują: Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Prokurator Rejonowy w Gorlicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zarządzeniem z 5 lutego 2014 roku Starosta Gorlicki utworzył Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie. Jej celem jest realizacja zadań Starosty Gorlickiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

Mirosław Wędrychowicz – Starosta Gorlicki – Przewodniczący Komisji,
Krzysztof Kosiba – delegowany przez Radę Powiatu Gorlickiego,
Jan Przybylski – delegowany przez Radę Powiatu Gorlickiego,
Eugeniusz Stukus – powołany przez Starostę Gorlickiego,
Marek Podraza – powołany przez Starostę Gorlickiego,
Grażyna Rychlicka – Schirmer – powołana przez Starostę Gorlickiego,
asp. szt. Daniel Myśliwy – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach,
asp. Paweł Zawiślak –  delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali także:
st. bryg. Dariusz Grygowicz – Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach,
Maria Bryg – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach,
Aleksander Górski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach,
Andrzej Sokacz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach.

Komisja zapoznała się z informacjami z pracy policji, prokuratury, straży pożarnej oraz służb sanitarnych, weterynaryjnych i budowlanych za 2013 rok.

Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Michał Gawlik – W gorlickiej komendzie pracuje 173 policjantów, z czego 119 w Gorlicach a 46 w jednostkach terenowych tj. Komisariat Policji w Bieczu oraz Posterunki Policji w Bobowej, Lipinkach, Łużnej i Uściu Gorlickim.

W 2013 roku gorliccy policjanci stwierdzili 1639 przestępstw, a rok wcześniej 1905. 121 stwierdzonych przestępstw popełnili nieletni. Ogółem wykrywalność wynosiła 78,4% co daje KPP w Gorlicach 4 miejsce w Małopolsce, przy czym gorliccy policjanci zajmują najwyższą pozycję pod względem wykrywalności kradzieży z włamaniem. Zaobserwowano wzrost przestępczości o charakterze gospodarczym (183 w 2013 roku i 105 rok wcześniej). Większość wszystkich przestępstw (17,7%) dotyczą kierowania w stanie nietrzeźwym. Na drugim miejscu są kradzieże cudzej rzeczy (12,7%). W ubiegłym roku stwierdzono 2 zbrodnie zabójstwa.

W 2013 roku na drogach w powiecie gorlickim wydarzyło się 48 wypadków 9 (o 9 mniej niż w 2012), w których zginęło 2 osoby, gdy rok wcześniej aż 13 osób. Rannych zostało 55 osób 69 w 2012). Do tego należy doliczyć 457 kolizji. Policjanci ujawnili także 281 nietrzeźwych kierujących, zatrzymali 157 praw jazdy i 731 dowodów rejestracyjnych ( w 2012 roku odpowiednio – 98 i 572).

Policjanci przerowadzili225 akcji „Stop Probierz”, w trakcie których przeprowadzono 15717 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do spektakularnych sukcesów gorlicka policja zalicza m.in.: zatrzymanie: 3 mieszkańców Gorlic, którzy próbowali wprowadzić do obiegu falsyfikaty banknotów o nominale 50 złotych, „hodowcy” 15 sztuk krzaków konopi indyjskiej, sprawcy podrabiania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

KPP prowadzi także szereg działań profilaktycznych tj: turnieje wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, „Zagrożenia w sieci”, „Odświeżamy nasze miasta”, bezpieczeństwo osób starszych, zabezpieczenie dzieci w czasie podróży itp.

Prokurator Rejonowy Tadeusz Cebo – W 2013 roku do Prokuratury Rejonowej w Gorlicach wpłynęło 2413 spraw karnych, czyli o 153 mniej niż rok wcześniej. Do sądów skierowano 752 akty oskarżenia, 1 wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym oraz 22 wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego. O popełnienie przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym oraz innych ustawach oskarżono łącznie 879 osób. Sąd Rejonowy w Gorlicach na wniosek Prokuratury tymczasowo aresztował 6 podejrzanych. Zastosowano także dozór policyjny wobec 28 osób oraz 7 poręczeń majątkowych oraz 7 zakazów opuszczania kraju. Z oskarżenia gorlickiej Prokuratury w ubiegłym roku sądy karne różnego szczebla osądziły łącznie 990 osób.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach st. bryg. Dariusz Grygowicz – W Komendzie pracuje 67 strażaków oraz 3 pracowników cywilnych. Na terenie powiatu gorlickiego, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy tworzą: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Gorlicach, 13 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Biecz, Binarowa, Bobowa, Dominikowice, Kobylanka, Kryg, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Szalowa, Uście Gorlickie, Wójtowa) oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ich działanie wspiera 49  jednostek OSP. Łącznie nad mieszkańcami powiatu czuwa 1172 strażaków.

W 2013 roku jednostki straży pożarnej interweniowały łącznie w 1056 zdarzeniach, w tym przy: pożarach 294 razy, miejscowych zagrożeniach 730 razy i fałszywych alarmach 32 razy. Najwięcej pożarów miało miejsce na użytkach rolnych – suche trawy paliły się aż 134 razy. Dużo, bo aż 49 pożarów miało miejsce w obiektach mieszkalnych. W walkę z pożarami zaangażowanych było 636 wozów bojowych i 2967 strażaków. Najwięcej strażackich interwencji (203)dotyczyło jednak nietypowych zachowań zwierząt, a 95 razy usuwali zagrożenia na drogach. W miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 4 osoby, a 95 doznało obrażeń. W likwidacji zagrożeń uczestniczyło 974 wozy bojowe i 4194 strażaków.

W 2013 roku strażacy przeprowadzili 133 czynności kontrolno- rozpoznawcze w obiektach użyteczności publicznej tj: szkoły supermarkety, dyskoteki, kościoły, hale sportowe (57 kontroli), zamieszkania zbiorowego czyli hotele, pensjonaty (15 kontroli), mieszkalnych wielorodzinnych (15 kontroli), produkcyjnych i magazynowych (42 kontrole), gospodarstwa rolnego (2 kontrole) i lasach (2 kontrole). W ich wyniku Komendant wydał 1 decyzje zakazująca eksploatacji części obiektu oraz 13 decyzji usunięcia uchybień.

KPPSP w Gorlicach prowadzi także działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, a strażacy aktywnie włączają się w działania prospołeczne np. krwiodawstwo, pomoc niepełnosprawnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach Maria Bryg – PPIS prowadzi nadzór nad warunkami higieny: środowiska, pracy w zakładach pracy, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji, w miejscach świadczeń zdrowotnych oraz dotyczących żywności i żywienia. W 2013 roku wydał 32 opinie dot. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 90 opinii sanitarnych, uczestniczył w oddaniu do użytku 118 obiektów budowlanych i odebrał je pod wzg. sanitarno-higienicznym, dokonał 119 kontroli oraz wydał 29 decyzji o spełnieniu wymogów dostosowawczych zakładów opieki  zdrowotnej do nowych przepisów i 4 opinie sanitarne dot. spełniania wymagań szczegółowych dla prywatnych gabinetów lekarskich. PPIS przeprowadził łącznie 1059 kontroli sanitarnych, w tym 181 kontroli sprawdzających. Wydał 546 decyzji administracyjnych w zakresie higieny żywności i żywienia, pobrał 189 próbek żywności i kosmetyków do badań laboratoryjnych, z czego 7 zostało zakwestionowanych.

Ponadto skontrolowano 188 obiektów stałych pod katen stanu sanitarno-epidemiologicznego. W 2013 roku zgłoszono 7094 przypadki zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, 454 przypadki różyczki, 322 ospy wietrznej, 192 wirusowego zakażenia jelitowego wywołanego przez rotawirusy, 76 boreliozy, 39 płonicy, 21 gruźlicy i 12 salmonellozy.

PPIS realizuje programy promocji zdrowia dotyczące zapobiegania i zwalczania: HIV i AIDS, chorób nowotworowych, palenia papierosów, picia alkoholu czy stosowania środków psychaktywnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Sokacz –  PIW obejmował nadzorem weterynaryjnym 9 zakładów przetwórstwa mięsnego, 6 punków skupu dziczyzny, 2 zakłady mleczarskie, 34 punkty odbioru mleka, 11 punktów inseminacyjnych, 16 punktów kopulacyjnych, 14 podmiotów zajmujących się obrotem zwierząt, 17 zajmujących się transportem zwierząt, 3 zakłady pakowania jaj, 16 pasiek. Spośród 5403 stad wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich zarejestrowanych w naszym powiecie skontrolowano 587 pod względem dobrostanu oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Przebadano 144 próbki przetworów mięsnych i 16 próbek przetworów mlecznych. W 33 przypadkach wynik był niewłaściwy, dlatego wstrzymano produkcję zakwestionowanych asortymentów i nałożono mandaty karne, a właściciele zakładów musieli poprawić warunki higieny produkcji i jakości surowców. Jak każdego roku największym wyzwaniem jest wścieklizna, gdyż znów stwierdzono 36 jej przypadków, w tym 28 u lisów, 3 u bydła, 2 psy, 1 kot, 1 kuna i 1 borsuk. Wpływ na taką sytuację ma zapewne jedna z większych w Małopolsce populacja lisów jaka jest na terenie powiatu gorlickiego. PIW wystąpił w związku z tym o ręczne rozkładanie szczepionek, szczególnie w rejonie Gorlic oraz o zwiększenie odstrzału lisów w 2014 roku. Istotne są także szczepienia zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie. W ubiegłym roku zaszczepiono 10479 psów i 219 kotów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Aleksander Górski – W 2013 roku PINB prowadził 685 postępowań, wydał 301 decyzji i postanowień, zalegalizował 2 budynki i 1 budowlę, wydał 17 decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych będących w złym stanie technicznym nie nadających się do remontu, wydał 15 decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych w związku z samowolą budowlaną, w tym 2 domy jednorodzinne. Przeprowadzono 346 kontroli i 18 postępowań egzekucyjnych. Do PINB wpłynęło 71 skarg, w tym 28 zasadnych, które spowodowały wszczęcie postępowań administracyjnych.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dokonała ponadto oceny realizacji zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Gorlickiego na lata 2012-2015.

źródło/fot: SP w Gorlicach

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy