Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Spotkali się by obradować nad stratami

Autor: Łukasz Augustyn
Po ostatnich nawałnicach, jakie przeszły przez nasz region, zaczęło się wielkie liczenie strat.  W starostwie powiatowym w Gorlicach odbyło się kilka spotkań z samorządowcami oraz przedstawicielami jednostek mundurowych by ocenić i obliczyć wartość szkód wyrządzonych przez niedawną powódź.

W Starostwie Powiatowym w Gorlicach, pod przewodnictwem starosty Mirosława Wędrychowicza, po raz kolejny w tym miesiącu spotkał się Powiatowy  Zespół Zarządzania Kryzysowego. Dokonano bilansu strat po ostatniej powodzi w powiecie, podsumowano przebieg akcji ratowniczych oraz zgłaszano sugestie i wnioski,  by jeszcze lepiej i efektywniej przygotować się do zapowiadanych kolejnych zagrożeń wynikających z burz i bardzo intensywnych opadów deszczu.

Starosta Mirosław Wędrychowicz i koordynator  Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Gorlicach Maria Gubała dziękowali strażakom, policji oraz przedstawicielom gmin za ofiarną pracę podczas ostatniej powodzi na terenie powiatu gorlickiego, a szczególnie na terenie gminy Bobowa, gdzie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla ich mienia było największe.

Szacunkowe straty na terenie całego powiatu wynoszą około 32 mln zł. Największe straty, jeśli chodzi o infrastrukturę drogowo-mostową są na drogach powiatowych – informował starosta.  Mamy uszkodzonych 12 mostów i 41 przepustów. Trzy mosty są całkowicie wyłączone z ruchu, przy czym dwa wymagają gruntownej przebudowy. Zniszczone i wyłączone z ruchu są mosty w Smerekowcu na drodze Gładyszów – Uście Gorlickie i w Śnietnicy na drodze Florynka – Izby i one wymagają odbudowy. Wyłączony z ruchu jest także most w Stróżnej na drodze Jankowa – Stróżna – Szalowa, ale tam zniszczony jest głównie dojazd. Ogromna praca czeka nas także przy naprawie uszkodzonych 41 przepustów. Zniszczenia mamy także na drogach powiatowych: Szymbark – Bielanka, gdzie uaktywniło się osuwisko i ruch na drodze jest ograniczony oraz Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica, gdzie w Uściu i Czarnej oberwał się korpus drogi i jest ona zwężona do jednego pasa.

Jak wynika z informacji przedstawicieli poszczególnych gmin i miast dysponują one workami i piaskiem zarówno w magazynach jak i w terenie, w miejscach najbardziej narażonych na ponowne zalanie przez wezbrane rzeki i potoki. Sporą rezerwę 7 tys worków ma także magazyn powiatowy, a w razie potrzeby mogą one być dodatkowo pozyskane z magazynu wojewódzkiego.

Wobec zapowiadanych burz i ulew rezerwę powodziową zwiększyła zapora w Klimkówce. W dniu w dniu 28.05.2014r.o godz. 8.00 wynosiła ona 15,08 mln m3, odpływ 2,0 m3/s, dopływ 1,3 m3/s. W związku z dużym zapotrzebowaniem na informację o stanie zbiornika w Klimkówce, jego rezerwie i wykonywanych zrzutach dane na ten temat są na bieżąco zamieszczana przez  Powiatowy  Zespół Zarządzania Kryzysowego na stronie www.monitoring24.powiatgorlicki.pl w zakładce Komunikaty i Ostrzeżenia – Monitoring powodziowy

Uczestnicy narady zgłaszali konieczność uregulowania na szczeblu wojewódzkim i krajowym kwestii przynależności poszczególnych cieków wodnych do konkretnego administratora. Niestety obecnie większość małych potoczków np. w Gorlicach oraz wielu gminach powiatu gorlickiego nie ma ściśle określonego właściciela, a tym samym gospodarza, który będzie wykonywał tam prace porządkowe np. usuwał powalone drzewa, naprawiał oberwane brzegi, pogłębiał koryta, aby w ten sposób zapobiegać powodziom.

Podobna sytuacja jest z rowami melioracyjnymi, które jak to określono są w „makabrycznym” stanie – zamulone, o małych przekrojach przepustów i w zasadzie nie ma tego komu zgłosić.

W wielu miejscach problem stwarzają również zbyt małe przekroje przepustów pod drogami, co blokuje odpływ wody i prowadzi do zalewania znajdujących się w sąsiedztwie domostw.

Zwrócono także uwagę na potrzebę wcześniejszego wyznaczenia objazdów w miejscach najczęściej zalewanych oraz zaproponowano, aby w przypadku powodzi i konieczności ewakuacji samochodów mogły one być kierowane i pozostawione na placach i boiskach przyszkolnych np. w Gorlicach przy ZSZ, ZS Nr 1, czy MZS Nr 5.

Zaapelowano do kierowców, aby bezwzględnie stosowali się do poleceń policji i straży oraz respektowali znaki informujące np. o zamknięciu drogi, bo wjazd na uszkodzoną, podmytą drogę może zakończyć się tragicznie. Użytkpwnicy dróg muszą także pamiętać, iż pojazdy uprzywilejowane to nie tylko policja i pogotowie ale także pędzące na ratunek wozy strażackie.

Strażacy i policja po raz kolejny proszą, aby zachować szczególną ostrożność w sytuacjach, gdy rzeki i potoki są wezbrane i grożą wylaniem – nie wchodźmy na wały, nie zbliżajmy się do rzek, zachowajmy zdrowy rozsądek.

Przypominamy, że bieżące informacje o pogodzie, przewidywanych zagrożeniach, stanach rzek i zbiornika w Klimkówce oraz numery kontaktowe w sytuacjach kryzysowych dostępne są na powiatowej stronie monitoringu , administrowanej przez  Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Gorlicach.

źródło, fot : SP

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy