Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Gmina Bobowa otrzymała środki na remont remizy OSP Siedliska

Autor: Mateusz Książkiewicz
Kilka dni temu, 9 lipca br. w sali ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sącz odbyło się spotkanie, podczas którego Stanisław Sorys - członek zarządu Województwa Małopolskiego przekazał na ręce samorządowców umowy dotacji Małopolskie Remizy 2014. Promesę w wysokości 13 977zł  odebrał w imieniu burmistrza Bobowej Stanisław Siedlarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej.

Łączna suma dotacji dla powiatu gorlickiego w 2014 wyniosła 189 458złotych. Środki jakie trafiły do Bobowej przeznaczone zostały na wymianę drzwi zewnętrznych garażowych, ułożenie płytek ceramicznych, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian w remizie OSP Siedliska. W najbliższej okolicy dotację dostała także gmina Łużna, na budowę remizy w Biesnej (kwota 39 715zł).

Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje zadanie „Małopolskie Remizy” od 2009 roku w ramach którego gminy naszego województwa otrzymują pomoc finansową na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. Dotychczas udało się przekazać w latach 2009-2014 aż  21mln złotych na remonty 605 budynków jednostek OSP.  Tylko w tym roku na dotację zabezpieczono środki w wysokości 3 835 000 złotych. Wnioski o na realizację prac można było składać do 13 lutego 2014 roku. Jako kryterium w ocenie zgłoszenia brano pod uwagę aktywność OSP w 2012 i 2013 roku, wartość wskaźnika G czyli wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, funkcjonowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w jednostce OSP oraz skorzystanie przez Beneficjenta ze środków WFOŚIGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w Krakowie.

Wśród zebranych gości można było zobaczyć m.in. wymienionego już wcześniej Stanisława Siedlarza, dh Krzysztofa Kosibę prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, starostę gorlickiego Mirosława Wędrychowicza, wójta gminy Łużna Kazimierza Kroka, Stanisława Bara prezesa OSP Biesna, wójta gminy Gorlice Ryszarda Guzika.

Bardzo cieszymy się z otrzymanej dzisiaj promesy, zwłaszcza że jest ona dla Siedlisk – mówił podczas wręczenia Stanisław Siedlarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej. To bardzo ważne by trud strażaków był doceniany także przez Zarząd Województwa Małopolskiego, Marszałka. Z roku na rok jest coraz więcej wniosków. Środki, które dostaliśmy na pewno będą satysfakcją dla udzielających się społecznie, dla wspólnego dobra druhów. Zwłaszcza, że jednostki OSP odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wsi, miast a także drogach. Należą się podziękowania dla marszałka jak i całego Zarządu Województwa Małopolskiego, że dzięki takim dotacjom praca strażaków zostaje zauważona i  doceniona.

 

fot. Mateusz Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy