Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Stop przemocy w rodzinach !

Autor: Łukasz Augustyn

29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. Nowy Program jest lepiej dostosowany do obecnych uwarunkowań prawnych oraz przewiduje rozwiązania, które pozwolą skuteczniej zwalczać przemoc w rodzinie.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację 4 priorytetowych obszarów:

  1. Profilaktyka i edukacja społeczna.
  2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
  3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na terenie powiatu gorlickiego funkcjonuje szereg instytucji, które niosą pomoc osobom dotkniętym przemocą. Kluczowe zadania realizuje m. in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, które oferuje wiele form wsparcia, w tym programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców. Szczegółowa informacja o zakresie działania PCPR w Gorlicach przedstawiona została poniżej:

źródło: KPP Gorlice

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy