Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Kto będzie nadzorował wybory w gminie Bobowa?

Autor: Mateusz Książkiewicz
Na stronach Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, komisarz wyborczy opublikował 19 września br. postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. W dokumencie tym podany jest również skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobowej.

Terytorialne komisje wyborcze powołuje komisarz wyborczy najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. W ich skład wchodzi od 7 do 9 osób. Kandydatów zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych a w przypadku braku odpowiedniej ilości komisarz dokonywał uzupełnienia spośród osób stale zamieszkałych na obszarze działania tej rady. Jeśli kandydatów do komisji było zbyt dużo przeprowadzono losowanie.

W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobowej weszli:
1.Zbigniew Barylak, zam. Stróżna
zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL
2. Karolina Zofia Chmura-Urbaś, zam. Bobowa
uzupełnienie składu
3. Zdzisława Katarzyna Iwaniec, zam. Siedliska
uzupełnienie składu
4. Barbara Maria Kowalska, zam. Bobowa
zgłoszenia dokonał: KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ
5. Agata Maria Semla, zam. Sędziszowa
zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Stanisław Siedlarz, zam. Siedliska
zgłoszenia dokonał: KWW „PRZYSZŁOŚĆ”
7. Agata Wrona, zam. Brzana
uzupełnienie składu

Na pierwszym posiedzeniu komisji wybierany jest przewodniczący oraz jego zastępca a do jej zadań należy:
– rejestrowanie kandydatów na radnych
– zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości w trybie określonym w ustawie
– zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym
– rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych
– ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ogłoszenie ich w trybie określonym niniejszą ustawą
– przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu
– wykonywanie innych czynności określonych w ustawie lub zleconych przez komisarza wyborczego

Co przysługuje członkom terytorialnych komisji wyborczych? Przede wszystkim: diety i zwrot kosztów podróży i noclegów; zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych. Członkowie komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań mogą skorzystać ze zwolnienia z pracy do 5 dni, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Członkowie wchodzący w skład komisji wyborczych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni.

fot. ilustracyjne (archiwum)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy