Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Rozczelnienie cysterny powodem skażenia chemicznego

Autor: Łukasz Augustyn
Skażenie chemiczne, wyciek ropy naftowej taki scenariusz katastrofy ekologicznej realizowany był przez trzy dni w ubiegłym tygodniu na dworcu kolejowym w Stróżach. Kilka jednostek straży pożarnych z terenu gminy Grybów oraz PSP w Nowym Sączu pod okiem pracowników firmy Lotos odbywało ćwiczenia w przypadku rozszczelnienia się taboru kolejowego.

Od 17 do 19 września br. na stacji kolejowej w Stróżach odbyły się szkolenia oraz ćwiczenia praktyczne dla jednostek straży pożarnych oraz służb ratunkowo-porządkowych z terenu powiatu nowosądeckiego. Podczas szkolenia strażacy musieli wykazać się znajomością przepisów a także posługiwania się osprzętem ratowniczym. Scenariusz działań opierał się na pracy z taborem kolejowym przewożącym środki chemiczne – wybuchowe, łatwopalne – mogące spowodować skażenie terenu. Działania koordynowane były przy współpracy Państwowej Straży Pożarnej, jednostek OSP przede wszystkim z Gminy Grybów, Służbą Ochrony Kolei, PKP, Kolej Lotos, oraz Energetyką kolejową.

Warto dodać że stacja w Stróżach to miejsce gdzie dochodzi to przekierowywań taborów kolejowych w różne regiony Polski. Ćwiczenia odbyły się również za sprawą zdarzenia z lutego bieżącego roku, kiedy faktycznie doszło do wycieku substancji chemicznej na tej stacji.

“W dniach 17-19 września 2014 roku prowadziłem szkolenie i ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego. Pomysł by je zorganizować powstał 2 lutego 2014 r. Mieliśmy wtedy rozszczelnioną cysternę na stacji w Stróżach, z której wydobywała się benzyna i musieliśmy się zmierzyć z jej uszczelnieniem. Warunki były wówczas sprzyjające, akurat nie była to groźna akcja, bo to były miesiące zimowe więc chłodno. To właśnie wtedy zrodziła się inicjatywa żeby przeprowadzić szkolenia z zakresu cystern kolejowych jak i ich uszczelniania. Zaproponowano żeby takie ćwieczenia odbyły się w Stróżach. Po wszelkich uzgodnieniach wybrano dni 17-18 września na szkolenia dla strażaków z grupy chemicznej JRG-1 w Nowym Sączu oraz druhów z jednostek OSP zlokalizowanych przy linii kolejowej, mniej więcej od stacji Stróże do stacji Nowy Sącz. Natomiast 19 września odbyły się ćwiczenia praktyczne. Założeniem była akcja, w której podczas kradzieży cysterny dochodzi do wycieku.  Każda ze służb podjęła swoje czynności, dodatkowo zadania wykonali także policjanci, pogotowie ratunkowe oraz miejscowe służby zarządzania kryzysowego. Mimo, że takich akcji prawie nie ma to jednak szkolenie jest jak najbardziej na miejscu. Szkolimy się po to, aby w razie powstania konieczności podjąć skuteczne działania.” – skomentował Z-ca Komendanta Miejskiego st. bryg. Paweł Motyka

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy