Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pomoc dla ofiar przestępstw

Autor: Łukasz Augustyn
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, to zwróć się o pomoc psychologiczną do organizacji które świadczą pomoc w takich sytuacjach.


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W GORLICACH

pomoc realizowana jest przez psychologa oraz prawnika pod adresem:

  1. Łukasiewicza 6, II piętro, pok. 8 tel. 509 985 731

poniedziałek godz. 16.00-18.00 (dyżur psychologa)

poniedziałek godz. 15.30-17.30 (dyżur prawnika)

źródło: KPP w Gorlicach

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy