Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Stanisław Kaszyk – kandydat do Rady Powiatu Gorlickiego

Autor: Łukasz Augustyn
O Stanisławie Kaszyku zwykło się mówić: człowiek orkiestra, pełno go wszędzie. Oprócz pełnionej funkcji prezesa Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki" udzielał się w kończącej się kadencji Rady Powiatu. Nie tylko chętnie promuje region ale również pozyskuje na to niemałe środki.

Stanisław Kaszyk ma 54 lata jest żonaty i ma trzy córki. Jest jednym z założycieli Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”, w której pełni funkcję prezesa. Działania grupy oraz jej prezesa pozwoliły na pozyskanie na rozwój obszarów wiejskich powiatu gorlickiego aż 12 mln zł. Był radny a zarazem członkiem Zarządu Powiatu w II, III jak i IV kadencji. Stanisław Kaszyk jest przewodniczącym Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Sołtysem sołectwa Szalowa, wiceprezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów jak również członkiem ZW PSL w Krakowie. To na jego zaproszenie nasz powiat odwiedzały wpływowe osoby jak ministrowie, europosłowie czy inni wysocy rangą urzędnicy, którym zawsze przedstawiał problemy z jakimi borykają się mieszkańcy regionu.

Ciężko byłoby zliczyć inwestycje i projektu jakie wspierał i realizował. Warto wspomnieć o m.in.:

1. STABILIZACJA OSUWISK ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU NA DROGACH POWIATOWYCH

WARTOŚĆ: 14,5 MLN ZŁ ZADANIE ZREALIZOWANE DO 2011:

2. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH WARTOŚĆ: 23,9 MLN ZŁ

– dotacja celowa budżetu państwa – 20,8 MLN ZŁ
– środki własne powiatu – 2,9 MLN ZŁ
pomoc gmin: 150 TYS. ZŁ

ZE ŚRODKÓW TYCH PRZEBUDOWANO  27 KM DRÓG, 4 MOSTY I 21 PRZEPUSTÓW

3. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH (ZMODERNIZOWANO 24,5 KM DRÓG)

ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI: 13,8 MLN ZŁ

– dotacja celowa budżetu państwa – 6 MLN ZŁ
– środki własne powiatu – 5,7 MLN ZŁ
pomoc gmin: 2,1 MLN ZŁ

4. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA

ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI: 4,5 MLN ZŁ

– dotacja celowa budżetu państwa – 2,3 MLN ZŁ

– środki własne powiatu – 2,1 MLN ZŁ

– pomoc gmin: 150 TYS. ZŁ

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH ROZPROWADZAJĄCYCH RUCH KOŁOWY ZE STREFY PRZEMYSŁOWEJ MIASTA GORLICE (GORLICE-DOMINIKOWICE-SĘKOWA).

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486K Gorlice – Dominikowice
  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488K Sękowa – Dominikowice

WARTOŚĆ: 7,1 MLN ZŁ

MODERNIZACJA DROGI DO GRANICY PAŃSTWA W KONIECZNEJ NA TRASIE GORLICE – UŚCIE GORLICKIE – GŁADYSZÓW.

WARTOŚĆ: 13,1 MLN ZŁ – OK. 25 KM DRÓG
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej     Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”

OŚWIATA
1.Budowa hali sportowej przy ZSZ w Bieczu wartość: 6,4 mln zł
2. Rozbudowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku wartość: 2 mln zł
3. Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Gorlicach – rozwój bazy sportowej i edukacyjnej wartość całkowita: 3 mln zł
4. Utworzenie i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach wartość: 5,8 mln zł

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATU GORLICKIEGO

Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii w 9 obiektach publicznych w tym 5 oświatowych WARTOŚĆ: 14,2 MLN zł w tym obiekty oświatowe: 6,2 MLN ZŁ

2. MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

WARTOŚĆ: 1 MLN ZŁ w tym obiekty oświatowe 570 215 zł

OCHRONA ZDROWIA

– Modernizacja bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w szpitalu specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach wartość: 16,6 mln zł

– Poprawa ochrony zdrowia w powiecie gorlickim wartość projektu: 11,7 mln zł

Środki z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego: 6,86 mln zł
Środki własne szpitala im. H. Klimontowicza: 3,56 mln zł
dotacja powiatu gorlickiego: 1,28 mln zł

– Modernizacje i remonty w szpitalu w latach 2010-2014 (poza projektami, powyżej 100 tys. zł) wartość: 6,52 mln zł
Źródła finansowania: środki własne szpitala, dotacje powiatu gorlickiego, województwa małopolskiego, PFRON, PO IIŚ

– Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w szpitalu w latach 2010 – 2014 (poza projektami, powyżej 100 tys. Zł) wartość: 4,60 mln zł
Źródła finansowania: środki własne szpitala, MZIOS, WOŚP

DZIEDZICTWO I KULTURA
1. Współudział w rewaloryzacji dworu obronnego w Szymbarku. Stworzenie Centrum konferencyjno-hotelarsko-restauracyjnego w kasztelu w Szymbarku poprzez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. WARTOŚĆ: 4 500 000 zł
2. Opracowanie i utworzenie szlaku batalistycznego, wraz z panoramą bitwy pod Gorlicami jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Podjęcie działań na rzecz odbudowy zabytkowych cmentarzy z i wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy na wzgórzu Pustki w Łużnej oraz na wzgórzu Rotunda w Regetowie.

Wartość zadań powiatu gorlickiego zrealizowanych i w trakcie realizacji w latach 2010 – 2014 z udziałem środków unijnych i krajowych:

Infrastruktura drogowa – 89,0 mln zł
Programy społeczne – 41,45 mln zł
Ochrona zdrowia – 39,42 mln zł
Edukacja – 25,7 mln zł
Ochrona środowiska – 16,4 mln zł
Turystyka i dziedzictwo – 11,8 mln zł

Razem – 223,77 mln zł

Stanisław Kaszyk do Rady Powiatu Gorlickiego startuje z pierwszego miejsca listy nr 1 (PSL). Warto na niego oddać swój głos.

kaszyk_plakat

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy