Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Blisko 8 milionów złotych na wydatki majątkowe w 2015 roku czyli pozajmy budżet gminy Bobowa

Autor: Mateusz Książkiewicz
Już na samym początku urzędowania, radni nowej kadencji 2014-2018 musieli pochylić się nad jedną z najważniejszych spraw - budżetem na kolejny rok. Przedstawioną podczas III Sesji Rady Miejskiej w Bobowej propozycję uchwały budżetowej przyjęli jednogłośnie. Poznajmy jej szczegóły.

Według projektu ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 33 047 995zł w tym: dochody bieżące 32 596 764zł oraz dochody majątkowe 451 231zł. Wydatki mają stanowić natomiast wartość 35 972 753zł w tym wydatki bieżące wynosić będą 28 314 372zł a wydatki majątkowe 7 658 381zł. Utworzono także rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100 000 złotych oraz celową 580 000zł (zarządzanie kryzysowe – 80 tys. oraz na opracowanie dokumentacji i przygotowanie projektów na zadania inwestycyjne – 500 tys.). Z budżetu wyodrębniono część środków na fundusz sołecki, jest to kwota 251 555zł a obejmuje zadania jednostek pomocniczych gminy.

Powstały w wyniku różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami deficyt w kwocie 2 924 758zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

– Trzeba pamiętać, że nie jest to budżet ostateczny tylko prognozowany – komentuje uchwałę Wacław Ligęza burmistrz Bobowej. Zakładam, że jeśli uda się już uruchomić poszczególne transze na perspektywę 2014-2020, mówię oczywiście o środkach unijnych, to może on w znacznym stopniu wyglądać inaczej. Przeważnie w każdym roku budżetowym były wprowadzane istotne zmiany. Osiem milionów złotych na wydatki majątkowe to znaczący procent całego budżetu. Ale kwota ta może się zmienić uzależnione to będzie od tego czy pozyskamy środki oprócz tych, które już przewidujemy, być może pojawią się z innych źródeł krajowych lub unijnych. My nie konsumujemy środków, a staramy się inwestować. Będzie to kontynuacja inwestycji rozpoczętych w roku ubiegłym jak chociażby budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, czy też kompleksowa modernizacja stadionu – to takie najbardziej znaczące inwestycje. Planowane są oczywiście i nowe. W budżecie zabezpieczona jest kwota pół miliona złotych na przygotowanie kolejnych projektów, na niektóre są już wykonane koncepcje. Teraz chodzi oto, aby wszystko to zaktualizować w opracowaniu chociażby ważnych dokumentów jak strategia rozwoju gminy na kolejną perspektywę finansową. Myślę, że jest to budżet realistyczny, absolutnie w stu procentach. Nie planuje się dochodów z różnych źródeł, które by w jakiś sposób nienaturalny ten budżet bilansowały. Jest w nim to co jest możliwe do wykonania. Dobry jest także poziom wydolności finansowej więc możemy spokojnie patrzeć w przyszłość.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy