Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pierwsze poważne głosowania czyli II sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Autor: Mateusz Książkiewicz
Początkiem grudnia (05.12.14) radni Rady Miejskiej w Bobowej spotkali się w sali obrad Urzędu Gminy Bobowa na II sesji nowej kadencji 2014-2018. Tematami dyskusji było w głównej mierze utworzenie Stołówki Gminnej, określenie wysokości i zasad diet radnych oraz zatwierdzenie taryf za wodę oraz ścieki.

Sesję rozpoczął Stanisław Tabiś, nowo-urzędujący przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej, który poddał pod głosowanie porządek obraz oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Oba punkty zostały przyjęte jednogłośnie dlatego radni przeli do następnego punktu obrad jakimi było sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. Mogliśmy w nim usłyszeć:

Z zakresu spraw organizacyjnych

 1. Wielokrotnie wyjeżdżałem do Krakowa m.in. do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 2. Odbyłem podróż służbową do Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie  w sprawie Strefy Aktywności Gospodarczej
 3. Spotkałem się z przedstawicielem firmy Skanska – wykonawcą obwodnicy Siedlisk.
 4. Odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie adaptacji pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne.
 5. Uczestniczyłem w obchodach 56 Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża – pierwszych w historii Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego od grudnia 2013 roku przy Urzędzie Miejskim w Bobowej. W spotkaniu wzięli udział  zaproszeni goście między innymi Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gorlicach doktor Marian Sikora, Przewodniczący Gorlickiej Rady Krwiodawstwa Jan Bugno oraz  Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego   w Gorlicach  Renata Śliwa. Podczas uroczystości   honorowym krwiodawcom wręczono odznaki „Zasłużony honorowy dawca krwi” I stopnia za oddanie co najmniej 18 litrów krwi, II stopnia za oddanie co najmniej 12 litrów krwi oraz III za oddanie 5-6 litrów krwi.
 6. Uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu uczniów w Szkole Podstawowej w Sędziszowej.
 7. Uczestniczyłem w Gali finałowej Plebiscytu Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski. W plebiscycie Gazety Krakowskiej i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. głosami czytelników gazety otrzymałem tytuł „Najpopularniejszego Burmistrza Małopolski 2014”.
 8. Uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym działania samorządu województwa małopolskiego zorganizowanym przez Marszałka Marka Sowę.
 9. Uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji obchodów Święta Niepodległości, która odbyła się w kościele św. Mikołaja w Siedliskach.
 10. Uczestniczyłem w naradzie w sprawie budowy chodnika w Wilczyskach i Jankowej.
 11. Uczestniczyłem w posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
 12. Uczestniczyłem w zakończeniu sezonu lotowego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych sekcji Bobowa.
 13. Spotkałem się z Panem Jasionem celem omówienia tematu dotyczącego strefy aktywności gospodarczej.
 14. Uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu uczniów w Szkole Muzycznej I stopnia
  w Bobowej.
 15. Uczestniczyłem w wieczorze z muzyką turecką poświęconym twórczości Wojciecha Bobowskiego.
 16. Uczestniczyłem w spotkaniu dot. organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bobowej.
 17. Przyjąłem delegację z Zarządu Dróg Wojewódzkich z Krakowa wraz z Z-cą Dyrektora ds. Utrzymania Panią Grażyną Krok.

Z zakresu inwestycji i gospodarki komunalnej

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę Kanalizacji sanitarnej etap II w miejscowości Siedliska i Sędziszowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska- przetarg wygrała Firma Transwiertel ze Świdnika za kwotę 3 mln. 590 tys. złotych – termin realizacji do 30 listopada 2015 r. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty,
 2. Trwają roboty wykończeniowe przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wilczyskach oraz budowie oświetlenia ulicznego ul. Widok oraz ul. Św. Wawrzyńca w Bobowej.
 3. Zakończono prace remontowe na kładce pieszo jezdnej na rzece Biała Tarnowska
  w ciągu ulic Topolowej i Słonecznikowej w Bobowej.

Interpelację na II sesji Rady Miejskiej w Bobowej złożyli:

Barbara Baran – ponawia swoją prośbę a zarazem apel o zajęcie się sprawą siejących spustoszenie bobrów w miejscowości Stróżna. Co do noc podcinanych jest kilka, czasami kilkanaście drzew, co zagraża bezpieczeństwu bowiem spadają na drogę powiatową. W ostatnim czasie niszczą także słupy drewniane telefoniczne oraz drewniany most.
Tomasz Tarasek – podziękował w imieniu mieszkańców za znak ograniczenia prędkości w Jeżowie, dzięki czemu wzrosło bezpieczeństwo na dość licznie uczęszczanym odcinku.
Bogdan Krok – zapytanie ws ulicy św. Wawrzyńca, czy są plany dotyczące tej ulicy? Zwłaszcza dotyczące budowy chodnika, bo przecież odcinkiem tym chodzi wiele dzieci i młodzieży. Radny zgłosił także, potrzebę pobocza o ile nie chodnika na tej ulicy. Drugim pytaniem było: czy są podjęte kroki ws. kanalizacji ściekowej od skrzyżowania Armii Krajowej aż do państwa Muchów. Są domy bez podłączenia dlatego trzeba o nich pomyśleć o ile nie ma przeszkód.
Wiesław Janota – w imieniu mieszkanki prosi aby zniwelować bardzo bystry podjazd powstały po budowie chodnika.
Paweł Popardowski – przypomina o przejściach na ulicy Grunwaldzkiej, które były planowane w poprzedniej jeszcze kadencji. Czy po nałożeniu nowej nawierzchni one zostaną w tych samych miejscach?
Maria Zarzycka – wyraziła radość części mieszkańców Siedlisk, którzy cieszą się z inwestycji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Wielu z nich nie mogło doczekać się wody, teraz będą już ją mieli.
Maria Ziomek – prośba o pomoc ws kościoła św. Zofii aby był on czynny i otwarty dla turystów, zwłaszcza że po remoncie wypiękniał.

Radni przyjęli uchwały ws.:
– określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Bobowej
– utworzenia Stołówki Gminnej w Bobowej i nadanie jej statutu
– wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa
– nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz drogi gminnej „Jankowa – Lipnica k/Sadu”
– zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa- miasto Bobowa część działki nr 602/3, wieś Jankowa część działki nr 18, działki nr 176, wieś Siedliska część działki nr 313, wieś Stróżna część działki nr 15,- zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe oprowadzenia ścieków.

fot. Mateusz Książkiewicz

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy