Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

IV Sesja Rady Miejskiej z udziałem wicestarosty

Autor: Mateusz Książkiewicz
W poniedziałek 26 stycznia br. w sali widowiskowej "Koronka" odbyła się zwołana przez przewodniczącego rady Stanisława Tabisia czwarta sesja Rady Miejskiej w Bobowej.  W porządku obrad znalazły się sprawy dotyczące przeciwdziałaniu narkomani, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz plan pracy stałych komisji na 2015 rok.

Na sesję przybyli zaproszeni goście, wśród nich wicestarosta gorlicki Jerzy Nalepka, radni powiatowi Adam Urbanek i Zygmunt Fryczek, dyrektorzy szkół oraz jednostek podlegających pod Urząd Gminy w Bobowej. Po przyjęciu proponowanego porządku obrad burmistrz przedstawił wysokiej radzie sprawozdanie z działalności między sesjami. Warto przytoczyć, że burmistrz m.in.:

Z zakresu obsługi Rady

 1. Uczestniczył w posiedzeniach komisji: rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, ds. rodziny, edukacji, kultury i sportu, oraz budżetu i finansów.

Z zakresu spraw organizacyjnych

 1. Zorganizował spotkania z sołtysami Gminy Bobowa, aby omówić sprawy dotyczące zebrań wyborczych.
 2. Wziął udział w spotkaniu noworoczno-opłatkowym strażaków w terenu Gminy Bobowa, które odbyło się w Domu Kultury w Jankowej.
 3. Wziął udział w koncercie Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy zorganizowanym w Bobowej.
 4. Wziął udział w spotkaniu z Wojewodą, które odbyło się w Tarnowie.
 5. W dniu 16 stycznia wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady burmistrz odbył spotkanie dotyczące Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej, w którym uczestniczyli: Starosta Gorlicki Karol Górski, Wicestarosta Jerzy Nalepka, Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego Adam Urbanek oraz Dyrektor LO Tadeusz Rak.
 6. Uczestniczył w zebraniach sołeckich: Wilczysk, Jankowej, Berdechowa oraz Stróżnej.
 7. Uczestniczył w Forum Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Miast w Krakowie.
 8. Wziął udział w spotkaniu z seniorami w Siedliskach – uczestnikami zajęć w świetlicy, które dotyczyło omówienia zasad funkcjonowania ośrodka wsparcia.
 9. Spotkał się z Panem Dyrekcją Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie, w sprawie zabezpieczenia zniszczeń popowodziowych na potoku Brzanka oraz planowanej koncepcji naprawy.
 10. W dniu 22 stycznia odbył spotkanie z pracownikami stołówki, w związku ze zmianą organizacyjną tj. utworzeniem z dniem 1 lutego Jednostki Usług Komunalnych
 11. Z delegacją mieszkańców z Gminy Bobowa uczestniczył w pogrzebie Ś.P Profesora Leszka Stocha – Honorowego Obywatela Gminy Bobowa
 12. Uczestniczył w spotkaniach z okazji Dnia babci i dziadka w Jankowej i Wilczyskach.

 Z zakresu inwestycji i remontów

 1. Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska, obecnie kompletowana jest dokumentacja (badanie wody, płukanie sieci, inwentaryzacja powykonawcza) celem zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenie robót, po czym 17 odbiorców zostanie powiadomionych, że mogą przystąpić do wykonywania indywidualnych przyłączy do swoich budynków.
 1. Trwają intensywne prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sędziszowa   i Siedliska, ponieważ istnieją sprzyjające warunki atmosferyczne.
 1. Przeprowadzona została kontrola przez Małopolski Urząd Wojewódzki z wykonania usuwania skutków powodzi na drogach gminnych oraz zadania pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Jankowa – Rzeki – Semla wraz z zabezpieczeniem brzegów potoku oraz odbudową drogi i rowu. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i uchybień.

Po sprawozdaniu przyszedł czas na interpelacje, w których:
Juruś Jan – oznakowanie dróg powiatowych jeśli chodzi o przystanki zwłaszcza okolice OSP Brzana, jaka jest szansa na remont drewnianych mostów w jego sołectwie. Zapytał także o możliwość naprawy kratownicy na osuwającym się terenie.
Popardowski Paweł – zwrócił się do przewodniczącego o ustalenie punktu w obradach sesji w którym głos będą mogli zabrać goście, ponieważ dotychczas każdy zajmował kiedy chciał.
Baran Barbara – przypomniała o pogarszającym się stanie mostów drewnianych w Stróżnej.
Zarzycka Maria – o możliwość utworzenia przystanku autobusowego w Siedliskach

Przyjęto także uchwały w sprawach:
a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
b) uchwalenia “Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”
c) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na rok 2015
d) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dn. 23 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie gminy Bobowa
e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/11/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dn. 29 grudnia 2014

Głos zabrali także goście: Zygmunt Fryczek, Adam Urbanek oraz Jerzy Nalepka, którzy poinformowali zebranych w “Koronce” o problemach, planach oraz propozycjach jakie dotyczą jednostek szkół ponadgimnazjalnych w Bobowej.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy