Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Nie będzie reorganizacji! Starostwo wycofuje się z pomysłu

Autor: Mateusz Książkiewicz

Zarząd Powiatu Gorlickiego na posiedzeniu 9 lutego br. zdecydował o przesunięciu w czasie planowanej restrukturyzacji szkół ponadgimnazjalnych. Zmiany miały także dotyczyć dwóch placówek szkół średnich na terenie naszego miasta.

Poniżej oświadczenie starostwa: W dniu 20 stycznia 2015 roku Zarząd Powiatu wypracował propozycje działań restrukturyzacyjno-oszczędnościowych i przedstawił je Radnym oraz Dyrektorom Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Oświatowych. Zaproponowane działania restrukturyzacyjne miały na celu racjonalizację kosztów poprzez wzmocnienie struktury organizacyjnej szkół, usprawnienie zarządzania jednostkami oświatowymi i dostosowanie ich do sytuacji demograficznej. Wobec deklaracji dyrektorów szkół o woli podjęcia działań mających na celu wygenerowanie oszczędności w działalności bieżącej – Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 lutego br. zdecydował o przesunięciu w czasie planowanej restrukturyzacji. W związku z powyższym, Zarząd postanowił wystąpić do  dyrektorów jednostek oświatowych o przedłożenie własnych propozycji rozwiązań. Proponowane inicjatywy winny obejmować sferę wydatków osobowych i rzeczowych, z zachowaniem racjonalnego gospodarowania zasobami, przy zapewnieniu warunków do pełnej realizacji szkolnego planu nauczania, a także obowiązków opiekuńczo- wychowawczych.

Oby teraz obie szkoły ZSO i ZSZ skutecznie zawalczyły o uczniów w zbliżającym się w lipcu naborze. Oferty obu placówek są atrakcyjne i warto się im przyglądnąć.

fot. ilustracyjne

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy