Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jak się ma szkoła w Sędziszowej?

Autor: Paulina Wilczyńska
Co tam słychać w Szkole Podstawowej w Sędziszowej? – takie pytanie często pada od osób, które zaniepokojone reorganizacją szkoły w roku 2012  wróżyły jej tylko rok przetrwania. Tymczasem minął już trzeci rok pracy placówki prowadzonej przez osobę fizyczną - dyrektor Marię Bartoszek.

Koniec roku szkolnego to czas refleksji i podsumowania działań, w minionym do szkoły Sędziszowej uczęszczało 49 dzieci, pracowało 9 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Szkołę podstawową ukończyło z wyróżnieniem 100% szóstoklasistów.

Zapewne lata spędzone wspólnie w murach tej placówki zostaną na długo w pamięci uczniów oraz nauczycieli. Szczególnie rok szkolny 2014/15 zostanie zapisany złotymi literami w kronice szkoły ze względu na wynik egzaminu zewnętrznego, który jest najwyższy w historii szkoły. Wyższy nie tylko od średniej gminy ale nawet powiatu i województwa. Słowa uznania należą się nauczycielom, którzy odkrywali talenty, motywowali do pracy. 100% uczniów klas IV-VI otrzymało wzorową ocenę z zachowania a dwudziestu uczniów zostało wyróżnionych za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce.

Sukcesem szkoły był udział uczniów: Matyldy Juruś i Roberta Kruczka w finale Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej ,,Pierścień Św. Kingi” w Bochni, podczas którego Matylda Juruś zdobyła II miejsce. Uczniowie zostali przygotowani przez: Grażynę Marszał i Joannę Rutka.

Pięcioro uczniów uczestniczyło w II Gorlickim Konkursie Pieśni Patriotycznej, podczas którego I miejsce zajęła Matylda Juruś przygotowana przez G. Marszał i Gabriela Ligęza przygotowane przez p. Karolinę Kachniarz . III miejsce zajął także Bartłomiej Nowak przygotowany przez W. Tarasek.

Wielkim sukcesem sześcioletniej uczennicy kl.I  Matyldy Juruś był udział w finale oraz zdobycie I miejsce na II  Małopolskim Festiwalu  Pieśni Patriotycznej w Wadowicach. Karolina Rafa uczennica kl.VI- reprezentowała gminę i powiat na Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Nowym Targu.

Uczniowie przygotowywani przez nauczycieli uczestniczyli w konkursach na terenie gminy, powiatu i województwa. Dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I-III przygotowane przez nauczycielki Karolinę Kachniarz i Beatę Janus wzięły udział w gminnym przeglądzie teatrów jasełkowych, natomiast Wiesława Tarasek przygotowała dzieci do udziału w XI Powiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych ,,Radość Dzieciom i II Gminnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych. Uczniowie kl. VI i I przygotowani przez Wiesławę Tarasek i Grażynę Marszał  uczestniczyli w I Małopolskim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Nowym Sączu pod nazwą  ,,To co u nas najpiękniejsze” pod patronatem MKO.

W szkole odbywało się  wiele imprez, które wzbogaciły uczniów w sferze ducha poprzez akademie okolicznościowe, uroczystości szkolne i środowiskowe wynikające z przyjętego kalendarza imprez. Wychowankowie pod okiem nauczycieli przygotowywali programy artystyczne z okazji Pasowania na ucznia, Rocznic wrześniowych, Dnia Edukacji,  uroczystości gminnej z okazji 11-go Listopada, Andrzejek, Mikołaja, Wigilii, Dnia Seniora, Walentynek, Dnia Ziemi, Trzeciego Maja, Dnia Matki, Dnia Dziecka i Sportu.

Każde dziecko w szkole miało możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli i instruktorów. Były to kółka: j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyczne, sportowe, muzyczne, zajęcia taneczne (instruktor CKiP Gminy Bobowa), nauki gry na akordeonie ( S. Lubas przekazał nieodpłatnie dzieciom 7 akordeonów). Dzieci z opiniami PP objęte były wsparciem na zespołach wyrównawczych oraz na zajęciach logopedycznych.

W ciągu tego roku w szkole dokonano wielu działań aby  wzbogacić  materialną bazę szkoły i umożliwić uczniom i pracownikom lepsze warunki pracy. Otrzymana dotacja  (87 tys.zł.) na realizacje projektu dot. Modernizacji oddziałów przedszkolnych przyczyniła się do wzbogacenia bazy oddziału przedszkolnego o pomoce dydaktyczne sprzęt elektroniczny co w znaczny sposób uatrakcyjniło prowadzenie zajęć i estetykę pomieszczeń szkoły.

Odpowiednia dyscyplina budżetowa pozwoliła na wyposażenie biblioteki szkolnej w nowy księgozbiór, pomoce dydaktyczne, głośniki do komputerów, bindownicę. Wymienione zostały wszystkie blaty stolików uczniowskich i 2 biurek nauczycielskich, wykonano szafę na stroje regionalne, zakupiono meble kuchenne, stolik na szkolny korytarz i 4 krzesła (kącik dla rodziców). Wymienione zostały wewnętrzne drzwi korytarzowe. Wygospodarowano pomieszczenie na łazienkę dla dzieci z oddziału przedszkolnego, pomieszczenie magazynowe i szatnię dla dzieci przedszkolnych.

W każdej  sali lekcyjnej i w pokoju nauczycielskim  wymienione zostały umywalki  i zabezpieczono ścianę wokół nich płytkami, wymieniono lampy oświetleniowe, zakupiono rolety i metalowe krzesła do szkolnej stołówki. Dzięki wsparciu finansowemu i zaangażowaniu rodziców wykonane zostały prace remontowe w kotłowni szkolnej. Na terenie szkoły pracowali również skazani z Zakładu Karnego w Tarnowie.

Wszystkie działania placówki zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione przez Ogólnopolską Komisję i zakwalifikowane do wyróżnienia w Ogólnopolskim Programie przyznając nam certyfikat ,,Wiarygodna szkoła”.

– Jako osoba prowadząca szkołę pragnę podziękować Panu Burmistrzowi i władzom samorządowym Gminy Bobowa za wspieranie działań naszej szkoły – mówi Maria Bartoszek, dyrektorka szkoły. Za życzliwość, równe traktowanie potrzeb naszych dzieci, dofinansowywanie projektów jak i pomoc merytoryczną. Dziękuję także Gronu Pedagogicznemu za ich wkład w rozwój wiedzy, umiejętności,kompetencji i kształtowanie postaw naszych uczniów. Pracownikom obsługi za  zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły i uczących się tu dzieci. Wszystkim Rodzicom szczególnie dziękuję za ofiarność i wykonywane prace na rzecz naszej placówki i uczących się tu dzieci. Dzięki zaangażowaniu rodziców możliwe było wykonanie wielu prac remontowych mających znaczny wpływ na estetykę, bezpieczeństwo, poprawę warunków pracy i nauki naszych dzieci. Serdecznie dziękuję naszym sponsorom, którzy wspierali nasze działania i wspomagali nas materialnie: Firmie,, Libropol”, Stowarzyszeniu PWSiO,  Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Sędziszowa, Druhom OSP, Annie Nowak, Agacie Semla, Januszowi Stukus oraz Ireneuszowi Semla.

Pani dyrektor, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim uczniom życzymy aby wakacje były czasem radości, dobrego i bezpiecznego odpoczynku a także nabierania sił do dalszej pracy. Gratulujemy dotychczasowych wysokich wyników, oby kolejny rok szkolny okazał się jeszcze lepszy.

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy