Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Poniedziałek, 21 czerwca 2021
PWSZ oferta edukacyjna

LGD Beskid Gorlicki zaprasza na konsultacje społeczne

21.08.2015 || Kategorie: Bobowa, Społeczeństwo || Autor: Łukasz Augustyn

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ZAPRASZA do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju- jako narzędzia pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na rozwój obszarów wiejskich powiatu gorlickiego.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 stanowiła będzie kontynuację działań podejmowanych przez LGD od roku 2007 – nieprzerwanie związanych z podnoszeniem jakości Ŝycia społeczności lokalnej oraz atrakcyjności turystycznej obszaru powiatu gorlickiego. Lokalna Strategia Rozwoju przygotowywana będzie- na kaŜdym jej etapie, przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Jako pierwsze odbędą się konsultacje z zakresu opracowania analizy SWOT obszaru całej LSR oraz formułowania i hierarchizacji celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć jakie zostaną zapisane w LSR.

Spotkania konsultacyjne na terenie Gminy Bobowa odbędą się w dniach 18 sierpnia oraz 9 września br.o godzinie 16.00 w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, przy ulicy Grunwaldzkiej 18