Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

LGD Beskid Gorlicki zaprasza na konsultacje społeczne

Autor: Łukasz Augustyn
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ZAPRASZA do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju- jako narzędzia pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na rozwój obszarów wiejskich powiatu gorlickiego.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 stanowiła będzie kontynuację działań podejmowanych przez LGD od roku 2007 – nieprzerwanie związanych z podnoszeniem jakości Ŝycia społeczności lokalnej oraz atrakcyjności turystycznej obszaru powiatu gorlickiego. Lokalna Strategia Rozwoju przygotowywana będzie- na kaŜdym jej etapie, przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Jako pierwsze odbędą się konsultacje z zakresu opracowania analizy SWOT obszaru całej LSR oraz formułowania i hierarchizacji celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć jakie zostaną zapisane w LSR.

Spotkania konsultacyjne na terenie Gminy Bobowa odbędą się w dniach 18 sierpnia oraz 9 września br.o godzinie 16.00 w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, przy ulicy Grunwaldzkiej 18

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy