Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Gmina Bobowa będzie miała swój sztandar

Autor: Łukasz Augustyn
Podczas XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się pod koniec lipca br. radni miejscy przegłosowali jednogłośnie uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Bobowa. Tym samym zakończył się długotrwały proces starań o kolejny symbol naszej gminy.

Sztandar gminy Bobowa będzie miał kształt kwadratu, dwustronnego płata o wymiarach 100x100cm o bokach wykończonych złotymi frędzlami, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w kształcie herbu gminy Bobowa. Prawy płat sztandaru barwy czerwonej – po jego środku wizerunek Orła Białego Godła Rzeczypospolitej Polskiej w wielkości 3/4 wysokości płata, haftowany nicią srebrną. Korona, dziób oraz szpony w kolorze złotym. Lewy płat sztandaru będzie koloru ecri – w lewym górnym rogu wizerunek św. Zofii wraz z trzema córkami, patronki miasta Bobowa. W dolnej prawej części herb Gminy Bobowa. W dolnej części płata napis Gmina Bobowa a pod nim jeszcze “Rok 2015”.

Sztandar będzie używany podczas uroczystości państwowych, gminnych oraz miejskich a także podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej w Bobowej, będzie wtedy ustawiony obok stołu prezydialnego. Sztandarowi będzie towarzyszył poczet trzyosobowy składający się z chorążego i dwóch osób asysty, którego skład wyznaczy swoim zarządzeniem burmistrz Bobowej. Na obszarze gminy Bobowa sztandarowi oddawana jest cześć w sposób przewidziany dla flagi państwowej i ma on zawsze pierwszeństwo przed innymi sztandarami. Miejscem przechowywania będzie sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Bobowej.

O tym czym sztandar będzie dla naszej gminy i miasta Bobowa, opowiada jego włodarz Wacław Ligęza: – Każdy sztandar ma niesamowity wymiar. Jest czymś najważniejszym, tym bardziej, że tam znajduje się nasze godło. Ponadto nawiązuje on do tradycji, historii danej gminy, miasta. W naszym przypadku nastąpiła zgoda komisji heraldycznej na to, żeby umieścić tam również wizerunek Św. Zofii z trzema córkami, przez co masz sztandar staje się wyjątkowy. Bardzo nam na tym zależało, bo Św. Zofia to patronka miasta co potwierdza dekret biskupa tarnowskiego. To wszystko składa się na to, że ten wizerunek na sztandarze ma szczególną wymowę, ponieważ takiego sztandaru wcześniej nie było. Za sprawą mojej inicjatywy zostały złożone wszystkie niezbędne dokumenty do komisji heraldycznej. Po długim czasie została ona zatwierdzona i myślę, że zakończyła się pozytywnie. Myślę, że już we wrześniu, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy mieli piękny sztandar, który będzie haftowany. Sztandar będzie poświęcony i będzie służył naszej gminie, naszemu Samorządowi przy organizowaniu różnego rodzaju uroczystości gminnych i państwowych. To jest taka dobra patriotyczna postawa Samorządu, że wsparł takie działania.

O wykonanie sztandaru zwrócono się do 4 podmiotów, z których 3 odpowiedziały ofertą. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Pani Doroty Rak za kwotę 6.050 zł. brutto. Poniżej wizualizacja projektu, która znalazła się w uchwale nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dn. 28 lipca 2015 roku.

sztandar_gm-Bobowa

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy