Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Remonty przy kościele św. Zofii

Autor: Mateusz Książkiewicz
W ostatnich dniach rozpoczęły się prace remontowe przy zabytkowym kościele pw. Św. Zofii w Bobowej. Prace konserwacyjne będą dotyczyć stropu świątyni oraz dzwonnicy znajdującej się w jej sąsiedztwie. Gminie oraz parafii udało się pozyskać dofinansowanie tych dwóch zadań w kwocie około 80 tysięcy złotych.

Powstanie kościoła Św. Zofii datuje się na drugą połowę XV wieku, zaś pierwsza wzmianka pochodzi z 1475 r. Później przejściowo zajęty był przez Arian i został odzyskany przez katolików w 1646 r. Kilkakrotnie był niszczony pożarami. Gruntownie odnawiany w 1808 r. staraniem Michała Miłkowskiego i w początku XX w. Bardzo ważne jest to, że gotycka forma świątyni jest niezmieniona od czasów średniowiecza. Trzy lata temu na kościele św. Zofii wymieniono dach o czym można przeczytać w naszym archiwum.

Obecne prace konserwatorskie dotyczą dwóch zdań: wymiana i impregnacja stropu w zabytkowej świątyni oraz kompleksowego remontu konserwatorskiego dzwonnicy z murem oporowym i schodami (izolacja fundamentów, relikty-wzmocnienia tynków, wymiana poszycia z gontów).

– Prace konserwatorskie przy kościele św. Zofii będą koordynowane przez gminę – mówi Wacław Ligęza burmistrz Bobowej. Nam jako samorządowi bardzo zależy na wszystkich zabytkach zlokalizowanych na terenie gminy, również zabytkach sakralnych. Aby zrealizować remonty oraz konserwacje pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Pozostałą kwotę finansuje nasz samorząd oraz społeczność parafii Bobowa. W ramach tego zadania, dzwonnica zostanie zabezpieczona w taki sposób, że nie będzie już dla niej zagrożenia. Na dzień dzisiejszy była ona w bardzo złym stanie technicznym. Po tej renowacji będzie też stanowiła ważny element architektoniczny, zabytkowy dla naszego miasta. Prace remontowo-konserwatorskie w kościele Św. Zofii zaczniemy od sufitu. Nastąpi wymiana desek sufitowych, które nie spełniają wymogów – nie są zbliżone szerokością do oryginalnych desek, jakie kiedyś tam były. O konieczności tych prac zadecydował wojewódzki konserwator zabytków, przeznaczając na ten cel dofinansowanie w kwocie 50 000zł. O środki te występowała w imieniu parafii nasza gmina. Mamy szansę liczyć na to, że w następnych latach te kwoty będą wyższe dzięki czemu, być może będzie można wdrożyć inne zadania tak, żeby ten kościół jak najszybciej wyremontować.  Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby świątynia była użytkowana. Równocześnie będziemy wspierać parafię oraz księdza proboszcza w staraniach o środki na kościół pw. Wszystkich Świętych, który również wymaga gruntownej renowacji. Mając projekty, pozwolenia, uzgodnienia dużo łatwiej aplikować o dofinansowanie w różnych programach. Bez tych dokumentów, byłoby to bardzo trudne.

Kwota 30 000 zł dofinansowani została przyznana na remont dzwonnicy, muru oraz schodów podczas VI sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w ramach programu Ochrona zabytków Małopolski. Rada Miejska przeznaczyła natomiast na ten sam cel 15 tysięcy złotych.

fot. M. Książkiewicz (dzwonnica oraz kościół św. Zofii przed rozpoczęciem prac oraz w ich trakcie)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy