Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Popraw osiągi swojej firmy dzięki bezpłatnym szkoleniom

Autor: Łukasz Augustyn
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zaprasza wszystkich przedsiębiorców na darmowe szkolenia biznesowe w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Grudzień to ostatni miesiąc, w którym MARR S.A. Organizuje takie szkolenia dla MŚP. Tym bardziej zachęcamy Państwa do skorzystania z okazji do poszerzenia wiedzy i umiejętności!

Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla przedsiębiorców – rejestracja do 30 listopada do godz. 12:00.
HIT! Szkolenie poprowadzi mgr inż. Krzysztof Szczotka – doświadczony praktyk i dydaktyk AGH, trener, konsultant i doradca energetyczny (certyfikowany przez Passivhaus Institut w Darmstadt).

Termin: 3-4 grudnia 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach
Cel szkolenia: zwiększenie świadomości mikro, małych i średnich firm o możliwościach i szansach rozwoju w zakresie zastosowania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii (OZE) w celu podniesienia swojej konkurencyjności na rynku oraz pozyskania na ten cel środków unijnych. Nabycie umiejętności racjonalnego i efektywnego energetycznie przygotowywania strategii wdrożenia systemów OZE w przedsiębiorstwach. Doradztwo energetyczne oraz zakres auditingu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną budynku.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie, kliknij lub tel. 18 262 12 76

Przygotowanie biznesplanu – rejestracja do 3 grudnia do godz. 12:00
Termin: 7-8 grudnia 2015 r.
(2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu

Cel Szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania biznesplanu i umiejętnego korzystania z tego dokumentu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej oraz w trakcie jej realizacji. Istotnym celem jest również wzrost umiejętności uczestników w zakresie twórczego rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zidentyfikować ryzyka tkwiące w każdym przedsięwzięciu inwestycyjnym oraz utrwalić wiedzę o metodach i technikach tworzenia biznesplanów. Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Kuchta z Krakowa – praktyk i wykładowca-ekspert  z przedsiębiorczości  na  studiach  podyplomowych Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im ks. Tischnera.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie, kliknij lub tel. 18 262 12 76

Skuteczny sprzedawca – rejestracja do 4 grudnia do godz. 12:00
Termin: 9-10 grudnia 2015 r
. (2-dniowe, w godz. 8.00-15.00) w Nowym Sączu
Cel szkolenia: nabycie umiejętności prezentacji oferty z wykorzystaniem języka korzyści. Nabycie umiejętności finalizowania transakcji handlowych. Nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania procesem sprzedaży, komunikacji perswazyjnej. Zdobycie wiedzy na temat wybranych technik wywierania wpływu. Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych technik pozyskiwania i utrzymania klienta oraz na temat zasad budowania bazy klientów.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie, kliknij lub tel. 18 262 12 76
Skuteczne negocjacje – rejestracja do 11 grudnia do godz. 12:00
Termin: 17-18 grudnia 2015 r.
(2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu
Cel szkolenia: uczestnicy poznają proces i zasady skutecznych negocjacji. Szkolenie umożliwi  zidentyfikować własne ograniczenia i możliwości oraz wykorzystać psychologię w relacjach biznesowych. Ponadto Uczestnicy utrwalą sobie pożądane zachowania i nawyki sprzyjające pozytywnemu rozstrzygnięciu negocjacji, w tym z trudnym klientem.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie, kliknij lub tel. 18 262 12 76

Dla kogo? Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

Pytania? Tel. 18 262 12 76
Serdecznie zapraszamy!

Robert Pasiut
Specjalista ds. metodyki szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Zarządzania Projektami i Programami
Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączu
ul. Kościuszki 9 (I piętro)
tel: 18 2621 276

http://www.marr.pl/swiss

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy