Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Jak mijają zebrania wiejskie? Berdechów

Autor: Łukasz Augustyn
W minioną niedziele 21 lutego br. w gminie Bobowa odbyło się kolejne spotkanie wiejskie w ramach cyklu spotkań organizowanych przez burmistrza Wacława Ligęza oraz sołtysów poszczególnych sołectw z mieszkańcami. Tym razem w Bobowej omawiano sprawy społeczności Berdechowa.

Zebranie rozpoczęło się planowo o godz. 9: 30 w Sali widowiskowej Koronka w Bobowej tuż po porannej Mszy Św. Powitania przybyłych mieszkańców dokonała sołtys sołectwa Berdechów Teresa Magiera. Na spotkaniu obecni byli również m.in. burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Stanisław Tabiś, radny powiatowy Krzysztof Flądro oraz Zygmund Fryczek, przedstawiciel bobowskiego komisariatu Policji w Bobowej podinsp. Artur Siedlarz, przedstawiciele rady sołeckiej Berdechowa oraz mieszkańcy.

Komendant komisariatu w Bobowej Artur Siedlarz przedstawił podczas spotkania projekt realizowany przez policję pn. Małopolska Mapa Zagrożeń oraz statystyki dotyczące przestępczości na terenie gminy Bobowa. Następnie głos zabrał burmistrz Wacław Ligęza, mówiąc o planach rozwoju gminy Bobowa a także o tym co udało się wykonać w minionym roku.

Po wyczerpującej wypowiedzi burmistrza głos zabrała sołtys Berdechowa Teresa Magiera która przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2015. Przybliżyła także zadania jakie wykonano w ramach budżetu sołeckiego w ubiegłym roku.

Budżet sołecki na rok 2015

Inwestycje
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze K270069 Berdechów Górny – Berdechów Dolny na odcinku 90 mb za kwotę 27 473,40 zł oraz na drodze K270061 Berdechów wz. Rzeki Biała – Bruśnik odcinek km 3+400 – 3+630. Wykonano także odbudowę rowu 3+300 – 3+630. Razem cały koszt inwestycji wyniósł 119 569,65 zł

Wydatki bieżące:
– Zimowe utrzymanie dróg – 748,20 zł
– Roboty ziemne, koszenie – 378,00 zł
– Remont cmentarza – 1 808,00 zł
– Znaki drogowe – 124,23 zł
– Zakup spawarki – 124,29 zł
– Zakup przepustów – 553,50 zł
– Mapy – 123,18 zł

Wydatki bieżące: 4 825,11 zł

Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:

W roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową i obsypaniem poboczy. Pierwszy odcinek 80 mb x 2,8 m szerokości. Drugi odcinek 10 mb x 2,8 m szerkości. Równocześnie wykonane zostały przepusty przy drodze, o średnicy 80 cm. Odpływ umożliwi odprowadzenie wody, która wcześniej zalewała posesję państwa Olszowskich. Mieszkańcy od kilku lat wnioskowali w tej sprawie. Kilkadziesiąt metrów dalej w ciągu tej samej drogi zostały naprawione przepusty, które zostały podmyte a skutkowało to zapadnięciem się drogi. Dodatkowo udało się pozyskać środki pozabudżetowe na wykonanie nawierzchni asfaltowej  wraz z przepustami w ciągu drogi na ul. Berdychowskiej (odcinek drogi i rów zostały zniszczone po powodzi). Część rowu i osuwająca się skarpa została zabezpieczona ułożonymi, betonowymi kratownicami.

Ogółem w roku 2015 wydatki na inwestycje i koszty bieżące wyniosły 124 394,76 zł

Z planowanych dotyczących zadań na rok 2016 znajdziemy:

Budżet sołecki na 2016 – 30 261,00 zł

– Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Pławienka – 23 000,00 zł
– Żwirowanie – 3 554,60 zł
– Cmentarz – 1 816,00
– Zimowe utrzymanie dróg – 1 000 zł
– Rezerwa – 890,40 zł

– Budżet był dobrze wykonany, ponieważ otrzymaliśmy sporo pozabudżetowych pieniędzy. Środki w ramach funduszu sołeckiego to ponad 30 tysięcy złotych a w minionym roku było wydane ponad 120 tysięcy, to bardzo dużo – informuje Teresa Magiera sołtys Berdechowa. – Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni bo udało się wykonać dość spory kawałek nowej drogi na ul. Brzozowej na odcinku 80 m oraz 10 m odcinek w miejscu gdzie wstawiliśmy przepusty. Dodatkowo udało się poprawić rów, który został zdewastowany przez powódź. Za środki pozabudżetowe, które wyniosły niemal 92 tyś złotych wykonaliśmy drogę w stronę Bruśnika. Jest to droga znajdująca się przy granicy i ma długość ok. 230 mb, plus rów o długości 330 mb, który został wyłożony kratownicami gdyż znajduje się tam osuwająca skarpa. Myślę, że dużo ludzi jest z tej drogi zadowolonych, gdyż wiele osób jeździ nią w stronę Bruśnika.

W nowym budżecie otrzymujemy jak zwykle 30 tysięcy złotych, zamierzamy je podzielić na kolejne odcinki dróg gminnych. Myślę, że przy dobrej współpracy z burmistrzem Bobowej otrzymamy środki dodatkowe. Przy obecnych funduszach zamierzamy wykonać około 100 metrów drogi na ul. Pławienka, w zależności jak wyjdzie koszt po przetargu.”

fot. Łukasz Augustyn

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy