Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Jak mijają zebrania wiejskie? Sędziszowa

Autor: Łukasz Augustyn
Zebrania wiejskie w Gminie Bobowa na półmetku. Wczoraj, 28 lutego br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, odbyło się spotkanie władz gminy oraz gospodarzy Sędziszowej z mieszkańcami miejscowości.

Na zebraniu obecni byli: burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Tabiś, radni powiatowi w osobach Zygmunta Fryczka i Krzysztofa Flądry, przedstawiciel bobowskiego komisariatu Policji w Bobowej mł. asp. Krzysztof Mirek, przedstawiciele rady sołeckiej wsi Sędziszowa, radni Rady Miejskiej w Bobowej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sędziszowej Maria Bartoszek oraz mieszkańcy wsi.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez mł. asp. Krzysztofa Mirka planu utworzenia „Mapy zagrożeń” na terenie gminy Bobowa, w tym sołectwa Sędziszowa. Następnie przemawiał burmistrz Wacław Ligęza, który przedstawił dotychczasowe inwestycje w gminie oraz plany rozwoju na bieżący rok. Głos zabrał także sołtys, a zarazem przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej – Stanisław Tabiś, który odczytał sprawozdanie za rok 2015. Złożył także projekt inwestycji i budżetu na rok 2016. Mieszkańcy zgromadzeni na spotkaniu jednogłośnie przegłosowali wszystkie propozycje.

Tematy poruszane w dalszej części przedstawili radni powiatowi. Zygmunt Fryczek przybliżył sprawy z zakresu służby zdrowia i polityki społecznej, zaś Krzysztof Flądro poruszył zagadnienie inwestycji i lobbowania projektów, które dotyczyć będą Bobowej.

Budżet sołecki na rok 2015

Inwestycje:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr K270146 Sędziszowa – wz. Rzeki Biała – 60 mb; za kwotę 12 254,49 zł.

Wydatki bieżące:
– Roboty ziemne + koszenie – 1 050,00 zł
– Zimowe utrzymanie dróg – 1 000,20 zł
– Żwirowanie dróg – 2 000,00 zł
– Przepusty fi 40, szt. 5 – 356,70 zł
– Zakup i montaż znaków – 2 198,55 zł
– Zakup betonu – 356,70 zł
– Zakup spawarki – 124,23 zł
– Mapy i uzgodnienia dróg – 119,65 zł
– Dojazd więźniów – 920,00 zł
– Regulacje prawne działek – 9 500,00 zł

Wydatki bieżące: 17 626,03 zł

Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:
– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2015 w sołectwie Sędziszowa:

Zaprojektowano i wybudowano 2 oczyszczalnie przydomowe. Koszt jednostkowy budowy oczyszczalni wyniósł 12 128,38 zł + 100,93zł za prace geologiczne, sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej nadzór inwestorski. Mieszkańcy ponieśli 10% kosztów budowy + koszty prac geologicznych itp. w wysokości 1 313,77zł. 45% kosztów budowy poniosła Gmina Bobowa, kolejne 45 % Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Budżet na rok 2016 wynosi 29 084,00 zł i ujęto w nim m.in.:
– Zimowe utrzymanie dróg – 1 000,00 zł
– Roboty ziemne – 1 330,00 zł
– Nawierzchnia asfaltowa – 14 000,00 zł
– Żwirowanie dróg – 3 000,00 zł
– Regulacja prawna dróg -5 000,00 zł
– Zakup przepustów – 3 000,00 zł
– Dojazd więźniów – 300 zł
– Rezerwa 1 454,00 zł

Miniony rok 2015 był bardzo dobrym rokiem dla naszego sołectwa. Oprócz budżetu, który realizowaliśmy zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, była jeszcze realizowana sztandarowa inwestycja – kanalizacja – powiedział Stanisław Tabiś, sołtys wsi Sędziszowa. – Około miliona złotych było zainwestowane w nasze sołectwo, jeśli chodzi o wykonanie kanalizacji. Do maja br. mieszkańcy naszego sołectwa będą mogli się podłączyć do sieci. Ważną kwestią są także sprawy remontowe naszego zabytkowego kościoła św. Mikołaja. Angażujemy się w remonty, pozyskiwanie środków zewnętrznych przy wsparciu samorządu, pana burmistrza i pracowników Urzędu Gminy. Na ten rok, jeśli chodzi budżet, został on przyjęty jednogłośnie i jest to budżet stosunkowo nieduży, przydzielony proporcjonalnie według liczby mieszkańców, a Sędziszowa jest najmniejszą miejscowością w Gminie. Postaramy się jednak aby pozyskać środki zewnętrzne na funkcjonowanie samorządu, dla poprawy życia mieszkańców oraz na remont kościoła św. Mikołaja. […] Zabezpieczyliśmy w tym roku kolejną sumę pieniędzy na regulacje prawną działek, żeby pomóc mieszkańcom, którzy od kilku lat borykają się z problemem dojazdu do posesji. Jeśli chodzi o sprawy inwestycyjne, to dużą inwestycją będzie budowa remizy i Domu Ludowego. Mamy projekt i pozwolenie na budowę. Pan burmistrz wspomniał, że będziemy aplikować o środki jeśli tylko pojawią się nabory na dofinansowanie tej inwestycji – kończy gospodarz wsi Sędziszowa.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy