Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Jak mijają zebrania wiejskie? Stróżna

Autor: Łukasz Augustyn
W ramach realizowanego programu spotkań władz gminy z mieszkańcami, w niedziele 21 lutego br., odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Stróżna. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy rok, zaś sołtys Barbara Baran dokonała sprawozdania z wykonania budżetu sołectwa za 2015 r.

Spotkanie w Stróżnej było czwartym z kolei zebraniem w gminie Bobowa, tuż po Wilczyskach, Jankowej i  Berdechowie. Do sali gimnastycznej w miejscowej szkole przybyła początkowo skromna grupa mieszkańców, liczbę tą zwiększyły osoby przybyłe po Mszy Św.

Na zebraniu obecni byli m.in.: burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Tabiś, radni powiatowi w osobach Zygmunta Fryczka, Krzysztofa Flądry, przedstawiciel bobowskiego komisariatu Policji w Bobowej asp. sztab. Władysław Piecuch, przedstawiciele rady sołeckiej wsi Stróżna, radni Rady Miejskiej w Bobowej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Stróżnej Andrzej Płaziński oraz mieszkańcy.

Podobnie jak w Bobowej w pierwszej części zebrania, głos zabrał asp. sztab. Władysław Piecuch, który przedstawił projekt realizowany przez policję pn. Małopolska Mapa Zagrożeń. Omówił także statystyki dotyczące przestępczości na terenie gminy Bobowa. Następnie głos zabrał burmistrz Wacław Ligęza, który przedstawił plany rozwoju gminy Bobowa oraz sołectwa.

Głos zabrali również radni powiatowi: Zygmunt Fryczek przybliżył sprawy z zakresu służby zdrowia i polityki społecznej, zaś Krzysztof Flądro poruszył temat inwestycji i lobbowania projektów, które dotyczyć będą Bobowej.

Budżet sołecki na rok 2015

Inwestycje
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr K270199 Stróżna- Cmentarz – Podlesie – 200 mb; za kwotę 31 246,92 zł

Wydatki bieżące
– Żwirowanie dróg – 2 874,60 zł
– Roboty ziemne, koszenie – 2 121,00 zł
– Zimowe Utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie, materiał – 3 504,70 zł
– Dojazd więźniów – 2 070,00 zł
– Znaki drogowe – 226,45 zł
– Zakup spawarki – 226,45 zł
– Zakup kosza – 214,02 zł
– Prace na cmentarzu 2 928,00 zł
– Przepusty i korytka  ( przepust fi 60 –sztuk 5; przepust fi 40 sztuk 6, korytka  sztuk 10) – 1 270,59 zł
– Drut fi 6 – 35,99 zł
– Mapy – 26,25 zł

Wydatki bieżące: 15 395,83 zł
Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:
– Remont drogi i wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr K270199 Stróżna- Cmentarz – Podlesie – 200 mb; za kwotę 31 246,92 zł

Budżet na rok 2016 r. wynosi 48 438,00 zł i ujęto w nim m.in.:

– Wykonanie dwóch dróg, pierwsza z nich Stróżna – Las oraz druga Stróżna – Nowa Wieś 1  – 35 000,00 zł
– Wymiana przepustów  – 2 000,00 zł
– Odśnieżanie – 2 500,00 zł
– Fosowanie + ukwiecenie obejścia koło Domu Ludowego – 2 254,00 zł
– Znaki drogowe – 1 000,00 zł
– Lokalizacja lustra koło kapliczki – 500,00 zł.
– Roboty na cmentarzu – 630 zł
– Rezerwa 2 277,00 zł

„ W tym roku dysponujemy budżetem 48 438 zł i planujemy wykonać fragment drogi Stróżna – Cmentarz – Las i dróg odcinek drogi Nowa Wieś nr 1 – informuje Barbara Baran sołtys Stróżnej. Pozostałe środki przeznaczymy na wydatki bieżące. Chcemy także zagospodarować teren wokół Domu Ludowego poprzez posadzenie kwiatów, wymianę przepustów, fosowanie. Jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy w tym roku gościć dożynki gminne, może uda się zorganizować festyn. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie pan burmistrz i środki pozabudżetowe to nasze sołeckie fundusze byłyby bardzo skromne dlatego dziękujemy za troskę o nasza wioskę. W minionym roku mieliśmy bardzo podobny budżet ale przy wsparciu ze środków zewnętrznych udało się zrobić nową warstwę asfaltową na drodze Stróżna – Cmentarz – Las oraz pozałatwiać sprawy bieżące. Podczas spotkania mieszkańcy zgłaszali potrzebę przebudowy mostku za szkołą w kierunku cmentarza, gdyż przy obfitych opadach deszczu jest za niski i blokuje odpływ wody, która następnie rozlewa się na sąsiednim terenie. Zgłoszonych zostało również kilka mostków, które uległy zawaleniu.”

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy