Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Jak mijają zebrania wiejskie? Brzana

Autor: Łukasz Augustyn
Cykl zebrań wiejskich w Gminie Bobowa dobiegł końca. Ostatnie spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami odbyło się, w niedzielne popołudnie w Brzanie, a dokładnie w budynku miejscowego Zespołu Szkół.

Powitania przybyłych gości dokonał sołtys wsi Piotr Kloc. Sołtys przedstawił standardowo porządek tematów poruszanych podczas spotkania oraz harmonogram.  Następnie głos zabrał mł. asp. Krzysztof Mirek z bobowskiego Komisariatu Policji, który poinformował mieszkańców o powstającej mapie zagrożeń oraz wiążących się z nimi zagadnieniami. Korzystając z obecności policjanta mieszkańcy zadawali pytania odnośnie parkowania, kontroli drogowych czy też możliwości sprawdzenia stanu trzeźwości w Komisariacie Policji w Bobowej.

W kolejnej części zebrania głos zabrał burmistrz Wacław Ligęza, który przybliżył mieszkańcom dokonania inwestycyjne gminy za rok 2015 oraz plany na obecny. Dodatkowo sołtys Brzanej przedstawił sprawozdanie za rok 2015 oraz plan budżetu na rok 2016. Podczas zebrania krótkie wystąpienia mieli także radni powiatowi: Adam Urbanek, Krzysztof Flądro oraz wicestarosta powiatowy Jerzy Nalepka.

Podczas wolnych wniosków sołtys Brzanej a także burmistrz Bobowej zaapelowali do wszystkich mieszkańców o prawidłowe korzystanie z systemu sieci kanalizacji, ponieważ zdarzyły się przypadki gdzie w studzienkach kanalizacyjnych znaleziono różne tworzywa materiałowe, martwe zwierzęta oraz przedmioty, które stwarzają niebezpieczeństwo uszkodzenia całej sieci i zespołu urządzeń. Dodatkowo poruszona została kwestia nielegalnych przyłączy do kanalizacji takich jak np. rynny czy rury melioracyjne.

Na spotkaniu oprócz mieszkańców, wymienionych wcześniej osób, obecni byli m.in.: przedstawiciele rady sołeckiej wsi Brzana oraz radni Rady Miejskiej w Bobowej.

Budżet sołecki na rok 2015

Inwestycje:
– Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr K270075 Bobowa – ul. Zielona – 250 mb; za kwotę 46 217,25 zł.
– Wkład na przebudowę rowu przy ul. Piekarskiej – 50 000,00 zł

Wydatki bieżące:
– Żwirowanie dróg – 4 983,00  zł
– Roboty ziemne, koszenie – 3 858,00 zł
– Zimowe utrzymanie dróg – 4 053,50 zł
– Dojazd więźniów – 2 590,00 zł
– Remont nawierzchni asfaltowych – 6 065,38 zł
– Zakup spawarki – 124,23 zł
– Cmentarz – 4 156,00zł
– Przepusty – 1 895,43 zł
– Naprawa oświetlenia – 1 230,00 zł
– Zakup tabliczek znaku – 71,34 zł
– Mapy – 42,00 zł

Wydatki bieżące: 29 068,88  zł

Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:
– Odbudowa drogi gminnej „Brzana – Pławienka – Zagórze” nr K270106 w Brzanie km 0+800 – 0+850, 1 + 285 – 1+500 -1+800. Dofinansowanie wyniosło 70 461,00 łączna zaś wartość zadania to 88 076,49 zł

Budżet na rok 2016 wynosi 69,124,00 zł i ujęto w nim m.in.:
– Zimowe utrzymanie dróg – 4 000,00 zł
– Żwirowanie dróg – 2 500,00 zł
– Prace ziemne – 4 000 zł
– Utrzymanie cmentarza – 4 149,00 zł
– Rezerwa 5% – 3 249 zł
– Wykonanie infrastruktury drogowej (Katanówki – Bielewicz) fundusz sołecki – 34 836,00 zł
– Modernizacja drogi Wymysłów – 7 390,00 zł
– Prace naprawcze ( przepusty, korytka betonowe, płyty ściekowe) -7 000,00 zł
– KGW (piknik rodzinny) – 2 000,00 zł

„Środki z budżetu sołeckiego wykorzystaliśmy nawet w ponad 100%, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miejskiego. Zostało ono wykorzystane na drogę Pławienka – Zagórze – informuje Piotr Kloc sołtys wsi Brzana. Co roku walczymy o jak największe środki, trzeba się jednak cieszyć z tego co jest. W tym nasze sołectwo ma podobny budżet. Myślę, że te zadania, które sobie zaplanowaliśmy zostaną wykonane, a nawet z nawiązką, znając kreatywność naszego burmistrza. Jeśli tylko dopisze nam zdrowie to mam nadzieje, że uda nam się ponownie zorganizować piknik.

W 2015 roku został wykonany odcinek 300 metrowej powierzchni asfaltowej i remont pozostałej części drogi Pławienka – Zagórze. Odcinek tej drogi położony jest nieopodal rzeki, stąd nawet przy niewielkich opadach, wezbrana woda powoduje jej zniszczenia. Są to to też skutki powodzi z roku 2010 a następnie 2014.

Na ten rok planujemy wykonanie nawierzchni asfaltowej Katanówki – Bielewicz oraz remont zakrętu na Wymysłów. Jest tam dość ostry zakręt, który niszczy woda z przydrożnego rowu. Chciałbym zaangażować mieszkańców do pomocy, bo wszystkiego budżet nie wytrzyma dlatego liczę na wsparcie lokalnej społeczności przy niektórych pracach.”

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy