Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jak działają prywatne pożyczki?

Autor: Materiał nadesłany
Wybór pomiędzy kredytem, chwilówką a pożyczką prywatną jest prosty – osoby, które nie mają dobrej historii w BIK kredytu nie dostaną, chwilówki obecnie również nie są udzielane dłużnikom, więc w przypadku braku innych możliwości konsumenci sięgają po pożyczki prywatne.

Żeby pożyczyć bez BIK należy pamiętać, że podstawą prawną i gwarancją jest umowa pożyczki prywatnej, która musi mieć formę pisemną. Przepis art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego mówi: „umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”. Wynika z tego, że pożyczając więcej niż 500 zł mamy obowiązek sporządzić odpowiedni dokument. Jeśli takiej umowy pisemnej nie będzie sąd nie dopuści w razie sporu ani zeznań świadków ani dowodu z przesłuchania stron.

 Jak zabezpiecza się spłatę wierzytelności?

 Przede wszystkim udzielając pożyczki prywatnej pożyczający życzy sobie zabezpieczenia w postaci poręczeń osób trzecich. W takiej sytuacji zgodnie z art. 876 § 1 Kodeksu Cywilnego jeśli dłużnik nie oddaje długu zobowiązani są do tego poręczyciele pożyczki – mogą to być rodzice lub zupełnie obcy człowiek. Ustawowo przy spóźnieniu ze spłatą pożyczki prywatnej należą się wierzycielowi odsetki a ich stopa wynosi 13% w skali roku. Jednak umowa pożyczki może ustanawiać inną stopę procentową, nawet do wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Innym sposobem zabezpieczenia są weksle. Weksel to dokument będący przyrzeczeniem bezwarunkowego zapłacenia wymienionej na dokumencie sumy pieniędzy, wraz z oznaczeniem terminu i miejsca płatności, nazwiska osoby, która ma otrzymać pieniądze, a także oznaczeniem daty i miejsca wystawienia weksla. Istnieją również tak zwane weksle in blanco czyli tak zwane weksle niezupełne – nie zawierające kwoty. Do takich weksli konieczna jest pisemna deklaracja wekslowa, w której precyzuje się warunki jakie musi spełnić zadłużony by uniknąć wypełnienia weksla na wyższą kwotę niż zaciągnięte zobowiązanie. Przepisy dotyczące weksli zawarte są w art. 101 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.).

Zabezpieczenie rzeczowe to kolejna możliwość jaką ma wierzyciel pożyczający pieniądze. W bankach takie zabezpieczenie może być np. pożyczką hipoteczną, ale przy pożyczkach prywatnych zazwyczaj kwoty zadłużenia są dużo mniejsze stąd zabezpieczeniem rzeczowym są raczej rzeczy ruchome takie jak telewizor czy samochód. Takie zabezpieczenie w formie rzeczowej zazwyczaj nazywane jest zastawem. Po to by obie strony zabezpieczyły swoje prawa zawiera się umowę pomiędzy właścicielem przedmiotu a wierzycielem, przy czym warto zauważyć, że właściciel nie musi być osobą zaciągającą zobowiązanie. Może to być dowolna osoba, która zgodzi się postawić w zastaw pod dług swoją własność. Umowa pomiędzy stronami powinna być sporządzona z zachowaniem przepisów znajdujących się w art. 307 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Co zamiast pożyczki prywatnej?

Dużo prościej i szybciej jest pożyczyć pieniądze w formie chwilówki. Taka pożyczka również jest formą pożyczki prywatnej jednak nie wymaga ani weksla, ani zastawu. Wystarczy podpisanie umowy z firmą oferującą szybką pożyczkę. Dodatkowo firmy pożyczkowe w poszukiwaniu nowych klientów tworzą bardzo ciekawe oferty promocyjne 0%. To oznacza, że jeśli oddamy dług w terminie w wysokości ustalonej w umowie to nie zostaniemy obciążeni odsetkami więc pożyczka jest praktycznie za darmo. Oferta taka znajduje się na darmowe chwilówki w porównywarce Sowa Finansowa. Są tam opisane w przejrzysty sposób wszelkie oferty na pożyczki 0%.

fot. materiał nadesłany

static.4.188.216.95.clients.your-server.de

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy