Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Sesja Rady Miejskiej: podziękowania dla byłego proboszcza, gratulacje dla siatkarzy

Autor: Mateusz Książkiewicz
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła sie 26 września br., burmistrz, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Bobowej podziękowali byłemu proboszczowi miejscowej parafii ks. Marianowi Jedynakowi za lata współpracy. Złożyli także gratulacje dla młodych siatkarzy, którzy reprezentowali miasto i gminę Bobowa na Ogólnopolskim Turnieju Kinder + Sport w Częstochowie.

Podziękowania oraz gratulacje złożone zostały w drugim punkcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej.

– Wspólnie z Radą Miejską postanowiliśmy na dzisiejszą sesję zaprosić księdza Mariana Jedynaka, który przez 12 lat pełnił posługę proboszcza w naszej parafii bobowskiej, jednocześnie był dziekanem dekanatu bobowskiego – powiedział do zebranych podczas obrad burmistrz Wacław Ligęza. – Myślę, że w tym czasie wydarzyło się wiele ważnych rzeczy na terenie gminy jak i dla całej społeczności. (…) Był ksiądz świadkiem ważnych zmian w naszym mieście. Ksiądz Marian Jedynak, jako ówczesny proboszcz z dużą ochotą uczestniczył w spotkaniach dotyczących ważnych inwestycji, czynił to bezinteresownie. Chciałem mu podziękować w dniu dzisiejszym za dobrą współpracę, ponieważ dzięki niej podjęte zostały starania o zmianę wyglądu i otoczenia kościołów w Bobowej.

Gospodarz miasta odczytał także adres jaki został wystosowany na ręce księdza Mariana Jedynaka: – W związku z zakończeniem pracy duszpasterskiej w Bobowej składam serdeczne podziękowanie za ofiarną posługę kapłańską, za rozwój duchowy i kulturowy miejscowej społeczności oraz dobrą współpracę z samorządem Gminy Bobowa. Życzę zdrowia, wytrwałości oraz błogosławieństwa Bożego na dalsze lata. 

W czasie gdy burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej składali kwiaty oraz okolicznościową koronkę przedstawiającą Matkę Bożę Bobowską na ręce ks. Mariana Jedynaka radni miejscy odśpiewali religijną pieśń “Wszystkiego dobrego…”.

– Serdecznie dziękuje panu Burmistrzowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz wam wszystkim tutaj zgromadzonym za słowa wypowiedziane pod moim adresem, za te życzenia i za ten prezent – mówił nie kryjąc wzruszenia ks. Marian Jedynak. – Dużo się dokonało w tamtym czasie i zdaje sobie sprawę, że to nie tylko moja zasługa ale wszystkich, szczególnie grupy parafian, która dopingowała i inicjowała sprawy dotyczące kościołów pw. św. Zofii i Wszystkich Świętych. (…)  Dziękuje wszystkim radnym, nie tylko z Bobowej, za życzliwość, dobroć pod moim adresem, inicjatywy podejmowane w tamtym czasie, za wszelkie wspieranie nie tylko duchowe ale i materialne parafii. Mam nadzieje, że piękno tych bobowskich kościołów napełni się jeszcze blaskiem kiedy nastąpi zwieńczenie wszystkich prac konserwatorskich i remontowych.

Kolejnym punktem obrad były gratulacje włodarza miasta Bobowej dla uczniów, którzy reprezentowali z sukcesami naszą gminę podczas Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Kinder + Sport w Częstochowie. Przypomnijmy dwójka uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej: Gryzło Hubert i Bogusz Maciej oraz uczeń Szkoły Podstawowej w Sędziszowej – Wacławik Szymon, pod opieką trenera Pawła Popardowskiego zdobyli trzecie miejsce w wyżej wymienionym turnieju, rywalizując z 48 zespołami z całej Polski. Tym samym Bobowa, dzięki sportowym występom siatkarzy mogła liczyć na świetną promocję w całym kraju. Według szacunków organizatorów transmisję na żywo z wydarzenia, dostępną w Internecie, obejrzało ponad 100 tysięcy osób.

– W dniu dzisiejszym chciałbym nagrodzić uczniów Szkoły Podstawowej w Bobowej i Sędziszowej, którzy wraz ze swoim nauczycielem, reprezentując LKS Bobowa zajęli trzecie miejsce podczas Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Kinder + Sport w Częstochowie – skierował swoje słowa w kierunku wyróżnionych sportowców Wacław Ligęza. (…) Trzecie miejsce jest dużym osiągnięciem, zwłaszcza że była mocna rywalizacja. Gratuluję zarówno panu Pawłowi Popardowskiemu jak i uczniom, ponieważ miałem okazje obserwować ich dzielne zmagania w Częstochowie. 

Burmistrz Bobowej przekazał młodym sportowcom upominki, natomiast trenerowi Pawłowi list gratulacyjny.

– Bardzo dziękuje za wyróżnienie dla chłopców, jak również Panu Burmistrzowi za wręczone nagrody – powiedział do zebranych na XXIV sesji Paweł Popardowski, prezes LKS Bobowa. – Niezmiernie miło jest mi być z tej strony i dziękować z tej okazji. Turniej, podczas którego uzyskaliśmy brąz jest uznawany za drugą co do najważniejszych imprez sportowych w kraju dla młodzieży, tuż za rozgrywkami piłkarskimi. Aby znaleźć się w jego finale, trzeba było pokonać 30 drużyn w rejonie, następnie 24 zespoły w województwie i ostatecznie 48 najlepszych ekip z kraju zebranych w Częstochowie. Była niesamowicie duża rywalizacja dlatego należy się cieszyć z tak wysokiej lokaty. Jak w każdej dyscyplinie sportu, sukces nie jest efektem pracy tylko jednej w związku z tym dziękuje raz jeszcze wszystkim osobom, które włożyły jakikolwiek wkład w nasze osiągnięcie. Dziękuje przede wszystkim chłopcom, którzy ciężko trenowali ponad rok pod moim okiem. 

Porządek XXIV sesji obejmował także informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2016 r oraz oceny załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim w 2016 r.

Radni podczas obrad pochyli się nad uchwałami w sprawach:

  1. Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie kamiennego muru przy kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach.
  2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 1506 K Jankowa — Stróżna — Szalowa w km 3+900-4+700 wraz z uzupełnieniem poboczy i renowacją rowów.
  3. Zmian w budżecie Gminy Bobowa za 2016 r.
  4. Zmian w uchwale Nr XV/138/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dani 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  5. Zamiany działki nr 1273/18 o pow. 0,0289 ha położonej w Bobowej stanowiąca mienie komunalne Gminy Bobowa w zamian za działkę nr 1273/16 o pow. 0,0065 ha położonej w Bobowej.
  6. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bobowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności obiektów budowlanych w trybie nieodpłatnym, którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustanowienie stosownych służebności.
  7. Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa.

Interpelacje złożyli:

Baran Barbara – mieszkańcy Stróżnej pytają o możliwość ubiegania się o rekompensaty za szkody wywoływane przez bobry. Jest także prośba o wystąpienie do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o uregulowanie potoku przy działce pana Sarkowicza, ponieważ nieruchomość ta jest regularnie podtapiana.

Paweł Popardowski – zwrócił się o naprawę części chodnika od ulicy Stawowej w stronę Poczty. Niestety wandale wynoszą co jakiś czas po jednej płytce chodnikowej przez co narażone jest bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo mieszkańcy Bobowej proszą aby rozważyć rozszerzenie terenu zabudowanego o teren od stacji ORLEN, Biedronki w stronę Sędziszowej.

Tomasz Tarasek – trzech mieszkańców Jeżowa zwróciło się o ograniczenie prędkości na drodze wojewódzkiej do 70km/h. Niestety ograniczenie to nie zdaje egzaminu wobec czego istnieje prośba o rozszerzenie terenu zabudowanego od wysokości dworu w Jeżowie w stronę Jankowej.

Piotr Kloc – zwrócił się z pytaniem do kogo należy utrzymanie chodnika przy drodze powiatowej w Brzanie.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy