Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Powiat organizuje bezpłatne szczepienia przeciwko HPV, skorzystajcie!

Autor: Mateusz Książkiewicz
Zachęcamy wszystkich rodziców z terenu powiatu gorlickiego, którzy mają córki urodzone w 2003 roku, do zapoznania się z programem zdrowotnym profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce a tym samym skorzystania z bezpłatnego szczepienia przeciwko zakażeniom HPV.

Powiat gorlicki przystąpił w roku bieżącym do wspólnej z Województwem Małopolskim realizacji projektu pn. ,,Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”. Nieodpłatnymi szczepieniami są objęte dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w roku 2003) zameldowane na terenie powiatu gorlickiego. Do dnia 2 grudnia 2016 roku zostanie podana pierwsza dawka szczepionki, natomiast podanie drugiej dawki planowane jest w II kwartale 2017 roku.

Realizatorem szczepień w Powiecie Gorlickim są Przychodnie ESKULAP Sp. z o. o. Sp. k. w Bieczu ul. Tysiąclecia 3, 38-340 Biecz.

Miejsca realizacji świadczenia:
1. Przychodnia w Bieczu ul. Tysiąclecia 3, 38-340 Biecz – szczepienia od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 ( informacja i rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu 13 44 71 010)
2. Przychodnia w Libuszy 38-306 Libusza 688 – szczepienia w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 – 12.00 ( informacja i rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu 13 44 75 051)

Szczegóły Programu oraz warunki uczestnictwa:
Szczepieniami są objęte dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w roku 2003) zameldowane na terenie powiatu gorlickiego, z wyjątkiem dziewcząt z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyjątkiem placówek typu interwencyjnego) oraz rodzinnych domów dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka na jego realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

 W razie pytań możliwy jest kontakt ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 18 35 48 788 (Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia ) lub 18 353 75 69 (sekretariat Starosty).

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i współfinansowany z budżetu Powiatu Gorlickiego.

 

 

hpv

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy