Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Starostwo odbuduje drewniany most w Stróżnej. Będą także remonty dróg powiatowych!

Autor: Mateusz Książkiewicz
Bez wątpienia jest to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Stróżnej czy gminy Bobowa ale również okolic. Droga powiatowa Jankowa-Stróżna-Szalowa, w ciągu której zlokalizowany jest wspomniany most, jest często wybierana jako alternatywna droga do Gorlic. Oprócz mostu, starostwo wykona jeszcze trzy inne zadania drogowe.

Spotkanie samorządowców z terenu powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego oraz tatrzańskiego, jakie odbyło się w miniony piątek, 27 lipca br. w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu z wojewodą przyniosło dobre wiadomości dla mieszkańców wielu gmin i powiatów. Minister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w obecnej transzy promes na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przyznał Małopolskim samorządom łącznie 48 530 000 złotych.

Wczoraj informowaliśmy o kolejnych remontach jakie uda się wykonać dzięki środkom z promesy w gminie Bobowa (patrz Archiwum). Dzisiaj przybliżamy pierwsze szczegóły dotyczące długo oczekiwanej odbudowy mostu w Stróżnej, położonego tuż przy granicy z Szalową. Ze względu na żyjące w sąsiedztwie mostu bobry, obiekt został okrzyknięty nawet mianem “mostu bobrowego”. O podjęcie interwencji wobec tej bardzo zniszczonej przeprawy wielokrotnie prosiła sołtys wsi Stróżna a zarazem radna gminy Bobowa Barbara Baran. Ostatecznie prośby radnej a także ogromne oczekiwania mieszkańców zostaną spełnione.

Wśród 174 zadań jakie wyznaczono do realizacji w Małopolsce, znalazła się inwestycja Powiatu Gorlickiego związana z mostem w Stróżnej. Starostwo powiatowe w Gorlicach otrzymało ogółem kwotę 3,22 mln złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota ta pozwoli na realizację czterech zadań:

  1. odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa w miejscowości Stróżna
  2. remont drogi powiatowej 1489K Sękowa – Rozdziele w miejscowości Sękowa
  3. remont drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa w miejscowościach Bystra i Bieśnik wraz z remontem przepustów
  4. remont drogi powiatowej 1495K Uście Gorlickie – Nowica w miejscowości Uście Gorlickie

Radości z otrzymanych środków z budżetu Państwa nie krył wicestarosta Jerzy Nalepka, obecny na piątkowym spotkaniu z wojewodą Piotrem Ćwikiem.

– Dzisiejsza uroczystość jest już tylko takim formalnym potwierdzeniem, tego że otrzymaliśmy istotne wsparcie w zakresie remontów czy też odbudowy infrastruktury drogowej w naszym powiecie – powiedział Jerzy Nalepka, wicestarosta gorlicki. – Łącznie w tej edycji jest to kwota 3,22 miliona złotych z budżetu państwa. My do tego musimy dołożyć 20%, czyli około 800 tysięcy. Pozwoli to na dysponowanie środkami wynoszącymi około 4 milionów złotych, które wbudujemy w najgorsze odcinku dróg powiatu gorlickiego. W ramach promesy wykonamy odbudowę mostu w miejscowości Stróżna, w ciągu drogi Jankowa-Stróżna-Szalowa, to taki wąski most na który wszyscy od dawna przy obecnym ruchu narzekają. Szczególnie busy, autobusy czy pojazdy o większych gabarytach. W ciągu tej drogi pozostanie nam jeszcze jeden drewniany most, mam nadzieje, że i na niego przyjdzie niebawem czas. Wartość mostu jaki odbudujemy to około półtora miliona złotych. Przetarg jest już ogłoszony ponieważ mieliśmy przygotowaną kompletną dokumentację łącznie z pozwoleniem na budowę. Drugim zadaniem jakie wykonamy będzie remont bardzo zniszczonego odcinka drogi powiatowej Szalowa-Bystra-Szymbark, drogi będącej swoistym ciągiem drogi biegnącej przez Stróżną. Tam zrealizujemy ponad kilometrową naprawę nawierzchni, której właściwie nie ma. Cieszę się, że mieszkańcy doczekają się tej bardzo potrzebnej inwestycji. Zostaną nam jeszcze dwa odcinki dróg powiatowych na terenie gminy Uście Gorlickie, też kiepskiej jakości ze zniszczonymi korpusami dróg. Ta pomoc jaką otrzymujemy, jest dla nas bardzo korzystna, wynosi bowiem 80% kosztów. Jest to jeden z najkorzystniejszych programów z jakiego może skorzystać samorząd. Z naszej strony jest wymagane 20 %, oczywiście liczymy się z tym jak to bywa przy tego typu inwestycjach, że powstaną także koszty niekwalifikowane, których nie da się od razu przewidzieć. Należy wspomnieć, że przy realizacji tych zadań bardzo często wspierają nas gminy. Chciałbym przy tej okazji podziękować wójtowi Gorlic, burmistrzowi Bobowej oraz wójtowi z Uścia Gorlickiego. 

fot. J.Kieroński (aktualny stan mostu w Stróżnej)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy