Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Praca normą – norma w pracy

Autor: Mateusz Książkiewicz
Zapewnienie odpowiednich warunków pracy jest podstawowym zadaniem, jakie nałożono na pracodawców. Odnoszą się one do różnych aspektów wykonywanych zadań, ale ich celem jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji obowiązków.

Prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom warunków pracy spełniających określone normy. Przy czym przez warunki pracy rozumie się wszystkie czynniki wiążące się z jej wykonywaniem, uwzględniające jej specyfikę oraz w sposób bezpośredni wpływające na wydajność i jakość jej wykonania. Środowisko pracy kształtowane jest przez czynniki fizyczne (np. temperatura, oświetlenie, hałas, wilgotność, przepływ powietrza), chemiczne oraz biologiczne. Spełnienie przez pracodawców określonych dla danego charakteru pracy norm ma niebagatelne znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, choć nie tylko. Pozwala uniknąć konsekwencji w postaci konieczności wypłacania odszkodowań za ich niezapewnienie.

Czy coś się zmieniło? – dane statystyczne

Jak wskazywały dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2016 r., uciążliwości w miejscu pracy wynikające z nieprzestrzegania przez pracodawców norm m.in. długości przebywania pracowników w wymuszonej pozycji, nadmiernego obciążenia fizycznego (w tym przekraczania norm odnoszących się do masy przedmiotów podnoszonych i przenoszonych) oraz właściwego oświetlenia, dotyczyło 26,4% pracowników. W 2017 roku odnotowano niewielki spadek w tym zakresie – odsetek wyniósł wówczas 25,4%. Tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat, co pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość. Niemniej jedna dużo zostaje jeszcze w tej materii do zrobienia, nie tylko w ujęciu całościowym, ale także w odniesieniu do warunków pracy panujących na konkretnych stanowiskach. Świadczy o tym fakt, że aż 52% stanowisk komputerowych nie spełniało w 2015 r. zaleceń określonych w prawie oraz podstawowych zasad ergonomii.

Jak poprawić warunki pracy?

Pracodawcy do dyspozycji mają szereg nowoczesnych środków w zakresie technicznym, technologicznym czy odnoszącym się do szeroko rozumianej organizacji przestrzeni pracy. Na rynku działa też wiele firmy oferujących produkty poprawiające warunki pracy, wśród nich znajduje się firma AJ Produkty. Proste, ale efektywne rozwiązania, odnoszą się do różnych zakresów działania zatrudnionego. Znajdziemy tu rozwiązania poprawiające ergonomię biurową, jak regulowane biurka (odpowiadające wymaganiom pracy w systemie „siedząco-stojącym”) oraz balansujące krzesła i siedziska (poprzez stymulację ruchu obniżające obciążenia stawów i kręgosłupa).

Równie istotną kwestią jest odpowiednie oświetlenie. To proponowane przez AJ Produkty posiada funkcję regulacji natężenia światła, by w sposób optymalny dopasować się do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Odpowiedzią na obciążenia fizyczne w biurze są z kolei wózki biurowe, dzięki którym bez wysiłku możliwe staje się przemieszczanie dokumentów z miejsca na miejsce. Poprawę warunków pracy głównie w magazynach czy warsztatach (choć nie tylko) zapewnią ponadto różnego rodzaju wózki transportowe i magazynowe, wśród których znajdują się m.in. wózki platformowe, podnoszące się, wielopółkowe czy wykonane ze stali nierdzewnej. Dzięki nim możliwe staje się bezpieczne, a co ważniejsze, niezagrażające zdrowiu pracownika przenoszenie najcięższych towarów i przedmiotów.

Komfort pracy zapewni również odpowiednie zabezpieczenie przed hałasem w zakresie prac i robót o charakterze typowo przemysłowym. Możliwość taką daje zastosowanie przemysłowych barier ochronnych, których zaletą jest nie tylko izolowanie od szkodliwych w dłuższej perspektywie dźwięków, ale także świateł i błysków.

Należy pamiętać, że zadbanie o jak najlepsze warunki pracy nie powinno być przez pracodawców traktowane jako przykra konieczność, ale inwestycja w prowadzoną działalność.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy