Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Małgorzata Molendowicz na czele Rady Miejskiej w Bobowej (TV)

Autor: Mateusz Książkiewicz
Wczoraj, 22 października br. podobnie jak w innych samorządach powiatu gorlickiego i sądeckiego odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Bobowej, kadencji 2018-2018. Pierwsze posiedzenie nowej rady otworzyła przewodnicząca senior Maria Zarzycka jako najstarsza radna obecna na sali.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń dla radnych. Dokumenty radnym nowej kadencji wręczyła Zdzisława Iwaniec jako przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej. Następnie radni oraz burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie o następującej treści: Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelni ei uczciwie mając na względzie dobro moją gminy i jej mieszkańców. Wszyscy radni złożyli ślubowanie dodając: Tak mi dopomóż Bóg. Ślubowanie złożył także burmistrz Bobowej – Wacław Ligęza, który w bieżących wyborach samorządowych nie miał kontrkandydata a tym samym wybory burmistrza Bobowej miały charakter referendalny. Przewodnicząca senior podkreśliła, iż Wacław Ligęza obejmuje urząd burmistrza już po raz piąty jest to tym samym dowód na to, że jego dotychczasowa praca na rzecz gminy i miasta Bobowa została doceniona przez mieszkańców.

W następnych punktach posiedzenia odbyło się głosowanie tajne w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. Zgłoszenia kandydatury Małgorzaty Molendowicz jako przewodniczącej Rady Miejskiej w Bobowej dokonała Ewa Truchan.

– Pani Małgorzata jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej, magistrem filologi polskiej ukończyła także pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i specjalną oraz studium dziennikarskie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie – mówiła w uzasadnieniu kandydatury, radna Ewa Truchan. – Pełni również funkcję egzaminatora gimnazjalnego i maturalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uzyskała europejski certyfikat zarządzania projektami. doświadczenie zdobywała w szkołach w Krakowie oraz Nowym Sączu. Obecnie pracuje w szkole podstawowej w Bobowej, była również zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Uzyskała najwyższy wynik w wyborach co świadczy o jej dużym zaufaniu społecznym. Od wielu lat angażuje się lokalną działalność, aktywnie włącza się w organizacje wydarzeń gminnych i parafialnych pełniąc ważną funkcję konferansjera.

Innych kandydatur na przewodniczącego Rady nie było. W wyniku głosowania Małgorzata Molendowicz otrzymała 14 głosów za i 1 przeciw, tym samym została nową przewodniczącą Rady Miejskiej w Bobowej kadencji 2018-2023.

– Pragnę serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie i powierzenie mi tak ważnej funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bobowej – powiedziała nowo-wybrana Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej. – Obiecuję, że dołożę wszelkich starań aby tę funkcję sprawować godnie i rzetelnie, zgodnie ze ślubowaniem, które złożyłam. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt reprezentować tak zacne grono radnych i wszystkich mieszkańców gminy. Mam nadzieję, że otwieramy dzisiaj dobrą kartę w historii naszej gminy, naszego miasta i zapiszemy ją wspólnie dobrymi działaniami. Liczę na to, że będziemy dobrze wszyscy razem współpracować, pamiętając o tym, ze znaleźliśmy się tutaj aby służyć miastu, służyć całej gminie.

Zastępcami Przewodniczącej Rady zostali Józef Zięba oraz Teresa Magiera. Warto dodać, że w składzie nowej rady znaleźli się:

ZIOMEK Maria
MOLENDOWICZ Małgorzata
GNIADEK Barbara
ZAGÓRSKI Antoni
MAGIERA Teresa
KLOC Piotr
JURUŚ Jan
ZIĘBA Józef
FORCZEK Ryszard
TRUCHAN Ewa
ZARZYCKA Maria
WIEJACZKA Anna
MUCHA Urszula
TARASEK Tomasz
JANOTA Wiesław

Zapis filmowy z I sesji Rady Miejskiej w Bobowej:

fot. archiwum własne

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy