Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Niedziela, 15 grudnia 2019
OK Polska praca ogłoszenie

Złóż wniosek na dożywianie dziecka w szkole

05.07.2013 || Kategorie: Gmina Bobowa, Informacje Ogólne, Społeczeństwo || Autor: Damian Nowak

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole będą przyjmowane w siedzibie ośrodka od 15 lipca. Dzieci, które otrzymają pomoc będą mogły liczyć na posiłki od września do grudnia bieżącego roku.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki – według aktualnej sytuacji rodziny:

 • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy-rodzica (przy pierwszorazowym wniosku).
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2013 r.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  o kwocie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych  – netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
 • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 • Dowód ubezpieczenia (rodzinna książeczka ubezpieczeniowa itp.)
 • Druki oświadczeń (do wypełnienia, bądź wcześniejszego pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej).

Podania można składać od 15.07.2013r. do 14.08.2013r. Wnioski nie posiadające kompletnych dokumentów nie będą przyjmowane!

Fot.  Archiwum