Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 24 września 2020
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa

Wojewódzki tytuł EkoSzkoły dla Wilczysk! (TV)

28.06.2016 || Kategorie: Edukacja, Kultura, Wilczyska || Autor: Mateusz Książkiewicz

W połowie czerwca (tj. 14.06.br) w auli delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się uroczystość podsumowania wojewódzkiego projektu ekologicznego pn. „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2016”. Udział w niej wzięli uczniowie, opiekun a także dyrektor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach.

Konkurs „EkoSzkoła” był przez kilka lat organizowany w Borzęcinie, jednak Małopolskie Kuratorium Oświaty spowodowało, że od roku jest przedsięwzięciem wojewódzkim adresowanym do wszystkich typów szkół i przedszkoli. W roku obecnym do 5 etapów projektu zgłosiło się aż 91 przedszkoli, 30 szkół podstawowych oraz 17 gimnazjów z całej Małopolski. Konkurs odbywa się pod patronatem: Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Powiatu
Brzeskiego, Wójta Gminy Borzęcin oraz instytucji: Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Projekt sprawdza wiedzę przyrodniczą, co roku poruszając inne zagadnienia. Bieżąca edycja dotyczyła wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Parków Krajobrazowych takich, jak: Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy, Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.

Uczniowie z Wilczysk pod opieką nauczycielki Barbary Włodarz wzięli udział w czterech rundach:

Runda I – Wiedza, startowały drużyny trzyosobowe. Oceniany był cały zespól piszący test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. W rundzie tej startowali uczniowie klasy V: Ilona Sus, Aleksandra Zabielny i Tomasz Brończyk.

Runda II – Praca plastyczna, uczniowie wykonywali plakat o środowisku przyrodniczym swojej miejscowości, ukazując ciekawe okazy flory i fauny dla swojej gminy. Plakat przygotowali uczniowie klasy IV: Jolanta Brończyk, Weronika Pękala i Jakub Beresiński.

Runda III – prezentacja multimedialna z przebiegu działań w zakresie projektu obejmująca ostatnie dwa lata szkolne (2014/15 i 2015/16) ukazująca różnorodność podejmowanych działań ekologicznych. W tej rundzie szkoła z Wilczysk zajęła III miejsce.

Runda IV – pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego na terenie szkoły, miejscowości i gminy obejmujące ostatnie dwa lata szkolne. Etap ten zwyciężyła szkoła z Wilczysk.

Dodatkowo Zespół Szkolno Przedszkolny został uhonorowany najwyższą nagrodą w postaci statuetki oraz tytułu EkoSzkola 2016 w województwie Małopolskim. W uroczystej gali udział wzięli uczniowie placówki edukacyjnej z Wilczysk pod opieką swojej nauczycielki Barbary Włodarz oraz dyrektora szkoły Wiesława Taraska.

Zapraszamy na materiał filmowy z wręczenia nagród EkoSzkoła w Tarnowie.

fot. Mateusz Książkiewicz