Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Piątek, 25 września 2020
Światłowód Orange Stróżna Gmina Bobowa

Pielgrzymka strażaków do Łagiewnik z mocnym akcentem powiatu gorlickiego

13.10.2016 || Kategorie: Powiat, Religia, Straż pożarna || Autor: Mateusz Książkiewicz

Grupa ponad 150 strażaków z całego powiatu gorlickiego wzięła udział w XV Wojewódzkiej Pielgrzymce Strażaków do Łagiewnik, jaka odbyła się w minioną niedzielę 9 października 2016 roku. Pielgrzymka została połączona z obchodami 95-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100-lecia Związku Floriańskiego. 

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia spotkali się druhowie ochotnicy z całej Polski, zaś najliczniejsze delegacje stanowili strażacy województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

– W dniu dzisiejszym strażacy z całej Polski pielgrzymują do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach aby dziękować Bożemu Miłosierdziu za 95 lat Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej a także 100 lat Związku Floriańskiego – mówi dh Przemysław Wszołek, sekretarz Sądu Honorowego ZOW ZOSP RP w Krakowie. – Jest to także jubileuszowa, XV Wojewódzka Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W ten sposób strażacy ochotnicy wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej pragną dziękować opatrzności Bożej za te wszystkie lata działalności i prosić o potrzebne łaski na przyszłość. W Krakowie jest dzisiaj z nami liczna delegacja przedstawicieli Zarządu Głównego na czele z druhem Waldemarem Pawlakiem, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej, funkcjonariusze Komend Miejskich a także spora delegacja druhów z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz Powiatu Gorlickiego. Tradycyjnie Gorliccy druhowie włączyli się aktywnie w oprawę Mszy Św. Na ręce Jego Ekscelencji Biskupa Andrzeja Jeża mieliśmy ten zaszczyt i przyjemność złożyć dary ołtarza w postaci ornatów mszalnych i różańców, które pragniemy przekazać dla księży misjonarzy wyruszających z Tarnowa w świat, by nieść Słowo Boże. 

Po zakończonej Mszy Świętej na placu przed sanktuarium zorganizowano uroczysty apel z okazji jubileuszu ZOSP RP oraz podsumowania udziału strażaków ochotników w Światowych Dniach Młodzieży. W apelu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej na czele z Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa dh Łukaszem Smółką i Wojewodą Małopolskim Józefem Pilchem. Obecni byli także przedstawiciele administracji samorządowej na czele z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszulą Nowogórską, bardzo liczne grono działaczy ZOSP RP wraz z Prezesem dh Waldemarem Pawlakiem oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.

Licznie przybyli goście w ciepłych słowach dziękowali druhom ochotnikom za udział w zabezpieczaniu ŚDM. Z tej okazji na ręce wszystkich Prezesów ZOP ZOSP RP z województw zaangażowanych w zabezpieczanie ŚDM przekazano okolicznościowe adresy wraz z imiennymi dyplomami dla osób biorących bezpośredni udział w działaniach na Błoniach Krakowskich i Brzegowych.

Powiat gorlicki reprezentowało liczne grono strażaków pod przewodnictwem Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztofa Kosiby. Obecni byli księża kapelani z Gminy Biecz ks. Stanisław Pałka oraz ks. Mirosław Dziadoszem, strażacy z OSP Moszczenica wraz z pocztem sztandarowym, OSP Rożnowice wraz z pocztem sztandarowym, OSP Racławice, OSP Sitnica, OSP Kryg, OSP Bugaj, OSP Głęboka, OSP Szymbark, OSP Grudna Kępska, OSP Strzeszyn, OSP Libusza, OSP Bielanka  a także przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach – zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Bohdan Białoń i mł. bryg. Dariusz Surmacz oficer prasowy gorlickiej komendy PSP.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji.

fot. Mateusz Książkiewicz