Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Oświadczenie posłanki Barbary Bartuś poświęcone ś.p. Barbarze Brach

Autor: Mateusz Książkiewicz
Podczas pierwszego dnia 19 Posiedzenia Sejmu RP, tj 24.07.2012, Poseł Barbara Bartuś wygłosiła oświadczenie poselskie poświęcone Ś.P. Barbarze Brach.

„Łzami miłości i trwogi zlepiam Ojczyznę źarłocznie krajaną obcym lemieszem na skiby prywatnego dostatku…  Krew wojennych dni jeszcze nie wyschła, a już ziemia drży niepewna jutra… Polsko – moja Ojczyzno!…”

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje dzisiejsze wystąpienie pragnę poświęcić niezwykłej osobie, mojej nauczycielce ze szkoły podstawowej, dyrektorce tejże szkoły i poetce ziemi Lipińskiej – Pani Barbarze Brach, zmarłej niespodziewanie w ubiegłym tygodniu.

Pani Barbara Brach urodziła się w czasie II Wojny Światowej, w Lipinkach. Miejscowości, dla której poświeciła całe swoje życie. Przez 33 lata pracowała w Szkole Podstawowej, kształcąc młode pokolenia w duchu tradycji i poszanowania kultury rodzimej. Sama, już od lat licealnych pisała monologi, fraszki, pieśni religijne i świeckie oraz wiersze. Fragment jednego z nich przytoczyłam na wstępie. Nie wybrałam tegoż utworu przypadkowo. Wiersz „Moja ta ziemia” autorstwa Pani Barbary Brach został wyróżniony w 18-tym Międzynarodowym Konkursie Poezji „Szukamy talentów z prowincji – Węglany 1999”. W konkursie tym brało udział 371 poetów z 28 krajów.

Śp. Pani Barbara Brach założyła i od 1985 roku prowadziła Zespół obrzędowo-śpiewaczy „Lipiniacy” – zespół który odniósł już do tej pory wiele sukcesów. Dwa lata temu, dokładnie w lipcu, świętowaliśmy jego Srebny Jubileusz.

Pani Barbara Brach założyła i prowadziła również Dziecięcy Zespół Ludowy „Lipowy Kwiat”. Zarówno zespół ludowy „Lipiniacy”, jak i dziecięcy zespół „Lipowy Kwiat” zdobyły dziesiątki czołowych miejsc w czasie najróżniejszych imprez promujących tradycję i kulturę własnego regionu, jak np. „Sabałowe Bajania”, „Drużbacka”, czy „Pastuszkowe Kolędowanie”. Pod kierownictwem Pani Barbary zespół „Lipiniacy” dwukrotnie zdobył Nagrodę Ministra Kultury w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.

Ponadto Śp. Barbara Brach przez szereg lat współpracowała z redakcjami czasopism: „Tygodnik Gorlicki”, „U nas w Gminie Lipinki”, „Region Jasielski”. Za swoją poezję została wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w konkursach literackich na terenie Polski, m. in. zdobyła „PIÓRO OFICYNY WYDAWNICZEJ TAD”, w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Nasz czas ‘2001” oraz później w roku 2005 w V edycji tego konkursu zdobyła I nagrodę.

Jej wiersze znajdują się w ponad sześćdziesięciu współautorskich wydaniach. Sama również wydała pięć autorskich tomików wierszy. W sierpniu 2002 roku z rąk Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Od 1997 r. Pani Barbara Brach była członkiem Forum Kobiet Katolickich w Warszawie, a od czerwca 2002 r. była członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Autorów Polskich.

W jej życiowej postawie, słowa z wiersza przez nią napisanego: „Łaską i szczęściem być mieszkańcem Lipinek, gdzie króluje Cudowna Lipińska Maryja, gdzie rodowe ścieżki i wspomnienia” – miały szczególne znaczenie. Myślę, że można określić je Jej mottem życiowym.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Śp. Pani Barbara Brach oprócz zainteresowań artystycznych włączała się w różne inicjatywy. Osobiście wdzięczna jej byłam za udział we wszystkich organizowanych przeze mnie uroczystościach rocznicowych, ale najbardziej w sercu moim pozostanie jej trwanie przy mnie w trudnych chwilach kwietnia 2010 roku. I najbardziej przejmujące dla mnie pozostaną Jej utwory dotyczące tragedii smoleńskiej.

Wiadomość o nagłej śmierci Pani Barbary Brach przyjęłam więc z ogromną przykrością i żalem. Powiat gorlicki, a w szczególności Lipinki straciły wybitną postać o niezwykłej osobowości, straciły swego największego orędownika i przyjaciela o wielkim sercu oraz gorącej miłości do ojczystej ziemi.

fot. Mateusz Książkiewicz (archiwum)

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy