Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Debata o monitoringu, azbeście oraz wsparciu policji

Autor: Duda Justyna
 - Ludzie mają prawo do bezpiecznego życia i do spokoju – tymi słowami zwrócił się burmistrz Bobowej Wacław Ligęza do Radnych zebranych na XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 22 lipca br.

Wystąpienie burmistrza dotyczyło jednego z wniosków, będących częścią obrad poniedziałkowej sesji, w sprawie rozbudowy monitoringu w centrum miasta. Ma to związek przede wszystkim z działalnością lokalu Bobowianka oraz doniesieniami mieszkańców, którzy czują się wyraźnie zaniepokojeni tym, co dzieje się w godzinach nocnych na ulicach Bobowej.

W swoim przemówieniu burmistrz zaznaczył: – Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w naszym mieście Urząd Miejski zlecił wycenę kompleksowej rozbudowy istniejącego monitoringu.  Obecnie na bobowskim rynku zamontowana jest jedna kamera obrotowa. Wykonanie kopii nagrania możliwe jest jedynie na płycie CD. System w tej postaci funkcjonuje nieprzerwanie od ośmiu lat, jednak w dobie kamer hd oraz cyfrowych rejestratorów z połączeniem internetowym wyłaniają się jego niedoskonałości.  Chodzi tu szczególnie o jakość zarejestrowanego obrazu oraz możliwość rozpoznawania obiektów po zmroku. Wskazane jest również większe pokrycie strefami monitorowania centrum Bobowej. […] W celu osiągnięcia zamierzonych celów konieczny jest zakup nowoczesnych kamer hd i szerokopasmowego rejestratora cyfrowego z możliwością przesyłania obrazu przy pomocy sieci komputerowych, również przez Internet. 

Wycena rozbudowy istniejącego systemu została zlecona tej samej firmie, która montowała działającą obecnie kamerę obrotową. Firma w pierwszej kolejności zaproponowała wymianę rejestratora na nowocześniejszy, cyfrowy z możliwością podłączenia  16 kamer. Następnym krokiem ma być doposażenie systemu o 6 nowych kamer w jakości full hd. Kamery i rejestrator będą połączone za pomocą istniejących sieci informatycznych bezprzewodowej wifi.  Kamera obrotowa dotychczas rejestrująca rynek również zostanie wykorzystana. Sprzęt umożliwi przekazanie obrazu na żywo jak i obrazu archiwizowanego bezpośrednio na posterunek policji. Koszty inwestycji ma wynosić 25 tys. zł.

Proponowane rozmieszczenie kamer:
– dwie kamery na budynku Koronki: pierwsza będzie rejestrować wyjazd z rynku, druga – obraz z południowo-zachodniej części rynku
– trzy kamery na budynku Urzędu Miejskiego: pierwsza będzie rejestrować wjazd na rynek, druga da obraz na drogę wojewódzką w kierunku wiaduktu, trzecia obejmie drogę wojewódzką w górę, parking na rynku wzdłuż drogi wojewódzkiej i Bobowiankę
– jedna kamera na zajezdni autobusowej

Burmistrz Wacław Ligęza zwrócił się do zebranych radnych z prośbą o wyrażenie swojej opinii w sprawie budowy pomieszczenia magazynowego, w którym mogłaby być składowana scena, agregat prądotwórczy, namioty, hale oraz inny sprzęt, który udało się pozyskać Urzędowi do organizacji imprez kulturalnych.

W wolnych wnioskach rajcy miejscy poruszyli także wątek likwidacji pokryć dachowych wykonanych z azbestu. W samej Gminie Bobowa na dzień dzisiejszy znajduje się ponad 1000 dachów pokrytych tym materiałem.  Gminna Bobowa wspólnie z Gminą Szczucin wystąpiła o zakwalifikowanie wniosku związanego z usunięciem azbestu do programu Szwajcarskiego, z którego jest szansa na otrzymanie dofinansowania nawet do 85% na ten cel w ciągu 3 lat (od 2014 do 2016 roku).

Ponadto Rada przychyliła się do propozycji, by w najbliższym czasie przygotowany został wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bobowa profesorowi Mariuszowi Gąsiorowi. Jak zaznaczył sam przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz: „Jest to osoba znana, pomaga bobowianom, także wielu ludziom z całej Polski i zapewne nie tylko. Przyczynia się tym samym do promowania naszego miasta. W związku z tym myślę, że ten wniosek jest jak najbardziej zasadny”

W porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej znalazło się również uchwalenie uchwał ws.:
– przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Bobowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie
– zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013
– zmian w uchwale mówiącej o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wszystkie przyjęto jednogłośnie.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy