Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Robisz prawo jazdy lub jesteś kierowcą i potrzebujesz badania? Słono zapłacisz

Autor: Duda Justyna
Wszystko za sprawą rozporządzeń Ministra Zdrowia, które od niedawna zaczęły obowiązywać w całej Polsce. Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o prawo jazdy jak i tych, którzy już są kierowcami znacznie wzrosną.

 

Podwyższenie opłat  za badania lekarskie dotyczy następującej grupy osób:

  1. ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
  2. przedłużających ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  3. ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
  4. kierujących pojazdami mechanicznymi, jeżeli pojazd prowadzony był w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  5. posiadających prawo jazdy jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
  6. występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

Osoby te zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2014.949) za badanie lekarskie wymagane do prowadzenia pojazdów będą musiały uiścić kwotę 200 zł. Jest to szczególnie kłopotliwe, iż obecnie prawa jazdy są wydawane terminowo, a badanie lekarskie będzie konieczne przy każdym przedłużeniu ważności dokumentu. Warto wspomnieć, że w poprzednim rozporządzeniu stawki określone były jako maksymalne, dzięki czemu można było poszukać tańszych miejsc. Obecnie jest to sztywna opłata.

Zmienia się również cennik badań psychologicznych kierowców, które konieczne są w przypadkach określonych w art. 82 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2014.600 j.t.). Dotyczy to również osób z prawem jazdy kategorii B, którym zostanie odebrane uprawnienie do prowadzenia samochodów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U.2014.937 ) badania psychologiczne będą kosztowały nas 150 zł.

Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem 20 lipca 2014 r.

fot. MORD Nowy Sącz

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy