Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Z jakiego systemu ogrzewania gospodarstwa domowego korzystasz ?

Autor: Łukasz Augustyn
Urząd Miasta w Bobowej zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Bobowa o wypełnienie ankiety dotyczącej rodzaju ogrzewania gospodarstw domowych.

Gmina Bobowa przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych UE – w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki niskoemisyjnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pierwszym etapem opracowania PGN jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie miasta i gminy Bobowa. W związku z tym przygotowana została ankieta, która pozwoli na zebranie potrzebnych danych. Końcowym etapem prac będzie opracowanie dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa” wraz z bazą inwentaryzacyjną, które umożliwią starania o zewnętrzne środki finansowe na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Poniżej zamieszczony został link do strony z ankietą. ( kliknij tutaj )

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które są właścicielami/zarządcami nieruchomości zlokalizowanych w granicach gminy Bobowa o wypełnienie elektronicznej ankiety, a w przypadku badań terenowych o udział w badaniu. Wszystkie Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz sprawne przesyłanie ankiet.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

fundusz-spojnosci

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy