Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Co ślubowali radni podczas I Sesji? Kto został przewodniczącym rady a kto zasiadł w komisjach? (TV)

Autor: Mateusz Książkiewicz
W obszernym zasobie artykułów naszego portalu zaginął news o I Sesji Rady Miejskiej. Dlatego dzisiaj z małym opóźnieniem przypominamy jak wyglądała I Sesja Rady Miejskiej, co ślubowali radni oraz burmistrz, kto został przewodniczącym rady a kto komisji.

Przypomnijmy nazwiska radnych obecnej nowej kadencji 2014-2018: Tabiś Stanisław, Magiera Teresa, Podobiński Marek, Tomasz Tarasek, Wiesław Janota, Barbara Baran, Maria Zarzycka, Ewa Truchan, Jan Juruś, Ryszard Forczek, Zięba Józef, Paweł Popardowski, Maria Ziomek, Kloc Piotr, Bogdan Krok.

Podczas pierwszej sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu radni oraz burmistrz wybrany w referendum złożyli ślubowanie. Tekst przysięgi radnych brzmiał: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Burmistrza natomiast: „Obejmując urząd Burmistrza Bobowej, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pierwsze punkty obrad pierwszej sesji poprowadziła do wyboru nowego przewodniczącego rady, Barbara Baran. Radni zgłosili dwie kandydatury na przewodniczącego rady Stanisława Tabisia oraz Bogdana Kroka. W tajnych wyborach wygrał Tabiś 10 głosami, Krok uzyskał 5, najpewniej zagłosowali na niego członkowie ugrupowania PSL. Zastępcami przewodniczącego rady zostali: Teresa Magiera i Marek Podobiński.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad przewodniczącymi poszczególnych komisji działających w ramach Rady Miejskiej i tak:
Maria Zarzycka została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Tomasz Tarasek został przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.
Bogdan Krok został przewodniczącym Komisji Edukacja, Kultury i Sportu.
Ryszard Forczek został przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Barbara Baran została przewodniczącą Komisji ds. Rodziny.

Jest to moja trzecia kadencja już w bobowskim samorządzie i jakże wyjątkowa, bowiem zostałem wybrany na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej i jest to dla mnie bardzo zobowiązujące – powiedział naszemu portalowi zaraz po wyborze Stanisław Tabiś. Myślę, że moje działania są ukierunkowane na to żeby służyć mieszkańcom gminy oraz swojego sołectwa, z którego zostałem wybrany. Wśród najważniejszych dla mnie priorytetów jest współpraca z burmistrzem zwłaszcza mając na uwadze perspektywę finansową 2014-2020 jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. Harmonijna współpraca rady, burmistrza da efekty mieszkańcom naszej gminy i nie tylko bo jeżeli chodzi o gminę Bobowa rozwija się ona bardzo dobrze. Pozyskiwane środki zewnętrzne na poprawę bytu naszych mieszkańców. To jest taki mój priorytet by naszemu społeczeństwu żyło się lepiej. Jest to może przysłowie ściągnięte z górnej półki ale naprawdę z całego serca życzę sobie aby udało się mi to zrealizować. Jeśli chodzi o pracę rady, chcę by pracowała zgodnie i harmonijnie dla dobra mieszkańców.

Nowo wybrany przewodniczący Rady Miejskiej zapytany czy zamierza korzystać z doświadczenia swojego poprzednika odpowiada: Pan Stanisław był dla mnie wzorcem jeśli chodzi o pracę w samorządzie – był aż 6 kadencji. Myślę, że jego wskazówki będą bardzo pomocne.

Obejrzyjcie materiał filmowy.

fot. Mateusz Ksiązkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy