Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Co ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Gminie Bobowa? (TV)

29.03.2015 Autor: Mateusz Książkiewicz
Wiele osób w gminie Bobowa oraz wschodniej części województwa Małopolskiego zadaje sobie pytanie z naszego tytułu. Umiejscowienie strefy w naszej gminie byłoby szansą nie tylko dla mieszkańców w postaci nowych miejsc pracy ale także wiązałaby się nowymi możliwościami dla przedsiębiorców.

Strefy aktywności gospodarczej są to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Obszary te posiadają kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i kreują nowe miejsca pracy. Strefy aktywności gospodarczej tworzone są i funkcjonują na mocy ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Rozporządzeń Rady Ministrów o utworzeniu poszczególnych stref, a także regulaminów stref i planów ich zagospodarowania.

O odpowiedź na tytułowe pytanie poprosiliśmy burmistrza Bobowej, Wacława Ligęza: – Jak dobrze wiemy strefa aktywności gospodarczej to przede wszystkim kolejne miejsca pracy. Dzisiaj jeszcze nie można na 100% przesądzić czy ta strefa tutaj powstanie, ale jako odpowiedzialni za to czynimy starania, żeby na tej powierzchni, blisko 12ha powstała taka strefa. Powinna ona przede wszystkim umożliwić przedsiębiorcom szczególnie tym lokalnym ale też inwestorom z zewnątrz ulokować się tutaj, zainstalować. Zatrudnienie w pierwszej kolejności uzyskaliby w pierwszej kolejności nasi mieszkańcy. W tej chwili grunty te należą do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Czynię starania związane z pozyskaniem i wyrażeniem ostatecznej zgody. Oczywiście wstępną zgodę już posiadamy, złożoną przez kierownictwo Agencji. Natomiast jak będzie już gotowy plan zagospodarowania przestrzennego, który m.in. uwzględnia właśnie powstanie tej strefy, będą te sprawy finalizowane. Ponieważ są pytania od przedsiębiorców, o których wcześniej wspomniałem, o grunty, które ewentualnie mogliby tutaj zakupić czy też wydzierżawić, informuje, że taka możliwość oczywiście istnieje i chciałbym bardzo, żeby ten teren 12 blisko ha został kiedyś w przyszłości w całości zagospodarowany. Jeśli tylko właśnie stworzą się okoliczności mamy wykonaną koncepcję. Jest także w opracowaniu plan funkcjonalno-użytkowy, (gdy zostanie ukończony – dop. red.) będzie można wtedy ogłosić przetarg  po podpisaniu stosownej umowy na uzbrojenie terenu. Po stronie gminy będzie to tyko uzbrojenie tego terenu, czyli przygotowanie dróg wewnętrznych i wszystkich ciągów związanych właśnie z odprowadzeniem ścieków, doprowadzeniem wody oraz energii elektrycznej, gazu itp. Gmina ma te warunki stworzyć, natomiast same grunty będą własnością Agencji, która będzie ewentualnie odsprzedawać. Z racji tej, że my ponosimy pewne wydatki związane z przygotowaniem tego terenu i ze zmianą planu zagospodarowania, będzie się nam należeć również rekompensata w postaci opłaty planistycznej do 30% kosztów związanych ze sprzedażą tych gruntów. Można powiedzieć, że jest to optymistyczne ponieważ zmniejszy koszty przygotowania tego terenu.” 

mapa_strefa

W galerii zdjęcia przedstawiające częściowo teren nieruchomości należących do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

 

video
Więcej Video

Igrzyska otwarły przepustkę. Wielkie wydarzenia sportowe przed nami. To szansa dla turystki! (TV)

Mieszkańcy i goście dopisali! Za nami charytatywny piknik w Siedliskach dla Wiktorii (TV)

Piknik "Czas dla rodziny - Integracja Międzypokoleniowa" 10 czerwca, Gorlice Rynek (ZAPROSZENIE)