Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Odprawa przed zimą

Autor: Seweryn Zieliński
Przygotowanie do zimy służb, inspekcji i straży było głównym tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Obradom przewodniczył starosta Karol Górski.

Obecni byli członkowie Komisji: Marek Podraza, Krzysztof Kosiba, Jan Przybylski, Grażyna Rychlicka-Schirmer, podkom. Daniel Myśliwy i  Powasp. Paweł Zawiślak oraz dyrektoriatowego Zarządu Drogowego Marek Machowski, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Michał Gawlik, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Aleksander Górski, mł. bryg. Andrzej Czeluśniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, a także Maria Gubała koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Przedstawili oni informacje na temat przygotowania  służb, inspekcji i straży do zimy oraz omówili najważniejsze problemy, jakie w tym trudnym okresie się pojawiają.
PZD nadzoruje 315 km dróg powiatowych. Zimowym utrzymaniem będzie zajmowało się 7 wykonawców wyłonionych w drodze przetargu na okres 3 lat. Do dyspozycji będzie 20 jednostek złożonych z samochodu piaskarki i pługa. Cały powiat podzielony został na 10 okręgów, a drogi mają być posypywane na całej długości, obustronnie piaskiem z solą lub rozdrobnionym kruszywem (750 kg kruszywa/km drogi). W celu lepszej kontroli nad systemem odśnieżania i rzetelnością pracy wykonawców w ich samochodach założone zostały GPS-y oraz optyczne czujniki posypu.
Całodobowy dyżur  pełni i informacje na temat utrudnień na drogach powiatowych przyjmuje Obwód Drogowy w Libuszy – tel. 13 44-71-336. Ponadto w godzinach od 2 w nocy do 15 po południu dyżur sprawować będą także drogowcy w Uściu Gorlickim – tel. 18 351-60-48.

Jak zawsze przed zimą zarówno policja jak i straż zwracała uwagę na potrzebę zwiększonej troski o osoby potrzebujące pomocy, ludzi chorych, starszych, bezdomnych, pod wpływem alkoholu. Sugerowano rozważenie możliwości utworzenia w Gorlicach izby wytrzeźwień (w skali roku gorlicka policja ok. 400 razy odwozi osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień w Nowym Saczu) oraz miejsca, w którym mogłyby się schronić osoby bezdomne w czasie mrozu, w sytuacjach kryzysowych.
Zwracano także uwagę na potrzebę przypomnienia władzom samorządowym o wycince krzaków i gałęzi utrudniających poruszanie się samochodów ratownictwa po drogach publicznych oraz o konieczności dobrego oznakowania dróg ewakuacyjnych w miastach i pilnowanie, aby nie były tarasowane przez pojazdy.
Mówiono także o obowiązku usuwania śniegu oraz zwisających sopli lodowych z dachów, zwracając szczególną uwagę na dachy na 32 obiektach wielkopowierzchniowych, które są w powiecie gorlickim.

źródło/fot. SP w Gorlicach

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy