Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Jak mijają zebrania wiejskie? Wilczyska

Autor: Łukasz Augustyn
W ubiegłą niedziele w Gminie Bobowa rozpoczął się coroczny cykl zebrań wiejskich. Pierwsze spotkanie mieszkańców z przedstawicielami władz samorządowych odbyło się w Wilczyskach. Obecnych było prawie stu mieszkańców.

Zebranie rozpoczęło się planowo o godz. 8: 30 w Wiejskim Domu Kultury tuż po porannej Mszy Św. Powitania przybyłych mieszkańców dokonał sołtys wsi Wilczyska Tomasz Tarasek. Obecni byli również burmistrz Wacław Ligęza, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Tabiś, radny powiatowy Krzysztof Flądro, przedstawiciel bobowskiego komisariatu Policji w Bobowej mł. asp. Krzysztof Mirek, radny Wiesław Janota, przedstawiciele rady sołeckiej wsi Wilczyska oraz mieszkańcy.

Dzielnicowy Krzysztof Mirek przedstawił podczas spotkania projekt realizowany przez policję pn. Małopolska Mapa Zagrożeń oraz statystyki dotyczące przestępczości na terenie gminy Bobowa. Następnie głos zabrał burmistrz Wacław Ligęza, mówiąc o planach rozwoju gminy Bobowa a także o tym co udało się wykonać w minionym roku.

Wśród inwestycji i działań w obecnym roku, mieszkańcy mogą liczyć na dalszy rozwój gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, działań nad utworzeniem strefy ekonomiczną a także poprawy infrastruktury drogowej. Gospodarz gminy zwrócił uwagę na wykorzystanie wody z sieci wodociągowej. Według statystyk wynika, że 30% domostw podłączonych do sieci nie korzysta z wody oferowanej przez gminę. Zastój wody negatywnie wpływa na jej jakość (właściwości oraz natlenienie) dlatego apel do wszystkich użytkowników aby co jakiś czas z niej korzystać.

Po wyczerpującej wypowiedzi burmistrza głos zabrał sołtys Wilczysk Tomasz Tarasek, który przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2015. Przybliżył także zadania jakie wykonano w ramach budżetu sołeckiego za rok 2015

Budżet sołecki na rok 2015

Inwestycje
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze K270205 Wilczyska Koczanka – Muzonówka na odcinku 200 mb za kwotę 32 639,90 zł

Wydatki bieżące:
– Żwirowanie dróg – 3 002,02 zł
– Roboty ziemne, koszenie – 4 791,00 zł
– Zimowe Utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie, materiał – 3 636,19 zł
– Udział własny do drogi Nr K270122 Jankowa – Koczanka – Moroń – 7 802.90 zł
– Dojazd więźniów – 2 800,00 zł
– Zakup betonu – 836,40 zł
– Nadzór inwestorski – 624,16 zł
– Znaki drogowe – 322,65 zł
– Zakup spawarki – 124,29 zł
– Drewnochron – 175,00 zł
– Zakup rury – 171,03 zł
– Mapy – 94,47 zł

Wydatki bieżące: 24 380,14 zł
Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:

  1. Odbudowa drogi gminnej „ Jankowa – Koczanka – Moroń” nr K270122 w m. Wilczyska w km 0+000 ~ 0+300 – całkowity koszt zadania 63979,07 zł w tym dofinansowanie 50 000,00 zł
  2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska dz. Nr 214/8 wraz z budową stacji pop celem zwiększenia ilości wody pitnej dla potrzeb wodociągu Wilczyska – koszt zadania 61 500,00 zł
  3. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej dla gminy Bobowa – etap II zadanie 2 w miejscowości Wilczyska oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczyska. Termin wykonania 30 września 2016r. – koszt zadania 1 616 473,49 zł Nadzór inwestorski 14 000,00 zł Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 14 km, do której zostanie podłączonych ok. 160 budynków. Długość sieci wodociągowej 310 m.

Natomiast na rok 2016 sołectwo Wilczyska w ramach budżetu sołeckiego otrzymało kwotę 56 682 zł

Na inwestycję zaplanowano kwotę 39 677 zł, na remonty: 14 171 zł, oraz przewidziano rezerwę w wysokości, 5 % czyli 2 834 zł.

Z planowanych dotyczących zadań na rok 2016 znajdziemy:
– Wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze Wilczyska – Bagnicki – 40 000 zł
– Roboty ziemne – 2 000 zł
– Żwirowanie – 2 000 zł
– Zakup przepustów i korytek betonowych – 6 848 zł
– Zimowe utrzymanie dróg – 3 000 zł

„Bardzo ciesze się z dzisiejszej frekwencji, przyszło spore grono mieszkańców – informuje Tomasz Tarasek sołtys wsi Wilczyska. – Gościliśmy burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawicieli Rady Powiatu oraz komisariatu policji w Bobowej. Myślę, że rok ubiegły był dla Wilczysk udany, jak z resztą każdy inny. Zostało wykonanych dużo dróg i to nie tylko z budżetowych pieniędzy, ale i dodatkowych. Na drogę od młyna w kierunku Moronia, która była bardzo zdewastowana, były dodatkowe środki w kwocie 50 tysięcy złotych pozyskane przez pana burmistrza. Budżet zatem, który mieliśmy w tamtym roku został podwojony, jeżeli chodzi o drogi. Dodatkowo wykonaliśmy nakładkę na tzw. Muzonówce. W tym roku rozpoczęła się bardzo ważna inwestycja dla Wilczysk – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej za kwotę 1 mln 600 tyś. Mieszkańcy podczas spotkania zgłaszali bieżące spraw, ale nie było jakiś kontrowersyjnych problemów. Informacja burmistrza jest pełna dlatego tych pytań jest potem mniej. Jako sołtys przestawiłem szczegółowe sprawozdanie, omawiając wszystkie zadania i inicjatywy jakie zostały wykonane a były ich 52 pozycje. Wszystkie działania nie miały by miejsca bez wielu osób, które angażują w to aby wieś prawidłowo funkcjonowała. Ponadto złożyłem podziękowania dla strażaków, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckiej, dyrekcji szkoły oraz księży. Ta dobra współpraca między wymienionymi osobami i instytucjami przekłada się na pozytywny wizerunek naszej miejscowości.”

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy