Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Kwalifikacja wojskowa tuż, tuż

Autor: Łukasz Augustyn
Od 16 marca 2016 r. w powiecie gorlickim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 27 kwietnia br. Prowadzona będzie w Gorlicach przy ul. Węgierskiej 21 (budynek szpitala wejście po prawej stronie SOR - u). Kwalifikacja odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej. Stosowne obwieszczenie na ten temat wydał Wojewoda Małopolski.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku podlegają mężczyźni:

– urodzeni w 1997 roku;
– urodzeni w latach 1992-1996 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1995 – 1996, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

– urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, – pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Na kwalifikacje wojskową należy zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
– posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
– dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki – w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

– sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
– ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
– wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
– założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
– wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
– przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
– przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PLAN PRACY POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ DLA POWIATU GORLICKIEGO

w Gorlicach przy ul. Węgierskiej 21

1.UM Gorlice 16 – 22.03.2016 r.
2.UM Gorlice, Łużna – 23.03.2016 r.
3.Łużna – 24.03.2016 r.
4.Łużna, Moszczenica – 29.03.2016 r.
5.Moszczenica – 30.03.2016 r.
6.Biecz – 31.03 – 05.04.2016 r.
7.Bobowa – 06 – 08.04.2016 r.
8.UG Gorlice – 11 – 14.04.2016 r.
9.UG Gorlice, Lipinki – 15.04.2016 r.
10.Lipinki – 18.04.2016 r.
11.Ropa – 19.04.2016 r.
12.Ropa, Sękowa – 20.04.2016 r.
13.Sękowa, Uście Gorlickie – 21.04.2016 r.
14.Uście Gorlickie – 22 – 25.04.2016 r

Uwaga:

Kwalifikacja wojskowa kobiet: 26.04.2016 r.
Dzień rezerwowy: 27.04.2016 r.

Źródło: WKU Nowy Sącz0
fot. ilustracyjne (sxc.hu)

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy