Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Strażacy oraz samorządowcy z powiatu gorlickiego spotkali się aby podsumować rok… (TV)

09.04.2016 Autor: Łukasz Augustyn
Tydzień temu, w sobotę 2 kwietnia 2016 roku w jednostce OSP Gładyszów odbyło się kolejne coroczne spotkanie naczelników oraz komendantów jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego.

Roczna odprawa operacyjna OSP z terenu powiatu gorlickiego to idealna okazja na podsumowanie działań w minionym 2015 r. Wśród przybyłych na spotkanie znaleźli się przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, powiatowego zarządu ZOSP RP, wójtowie, burmistrzowie oraz strażacy ochotnicy.

Gminę Bobowa reprezentowało kilkunastu druhów, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobowej a także burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, któremu jak wiadomo sprawy strażackie nie są obce. Spotkanie w Gładyszowie rozpoczął gospodarz gminy Uście Gorlickie wójt Dymitr Rydzanicz.

Panel szkoleniowo – operacyjno KP PSP referowali:
mł. bryg. Andrzej Czeluśniak – obowiązki i uprawnienia Komendanta Gminnego ZOSP RP, II Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym, zasady łączności, wnioski po inspekcjach gotowości operacyjnych za lata 2014-2015
dh Artur Łukaszyk – pożary fotowoltaiki
mł. bryg. Dariusz Surmacz – zasady BHP i szkoleń z zakresu BHP
st. kpt. Piotr Migacz – zasady prowadzenia akcji związanych z usuwaniem drzew, zasady ewakuacji w szkołach, zasady inspekcji gotowości operacyjnych w OSP,
bryg. Zbigniew Szurek – mapa hydrantów w powiecie gorlickim
st. bryg. Dariusz Grygowicz – działalność KP PSP w Gorlicach za 2015 rok

– Muszę stwierdzić, że współpraca zarówno z ochotnikami jak i z samorządami jest bardzo dobra, wręcz nawet wzorowa – zaznacza bryg. Dariusz Grygowicz komendant KP PSP w Gorlicach. – Druhowie ochotnicy wspierają nas podczas wszystkich działań ratowniczo-gaśniczych i bez ich wsparcia te nasze działania nie byłyby tak skuteczne. Jak już przedstawiałem dzisiaj, w ubiegłym roku ze wszystkich działań na terenie powiatu, na ponad 87 % z nich jednostki ochrony przeciwpożarowej dojechały poniżej 15 minut. Jest to wskaźnik bardzo dobry, świadczący o dobrym wyszkoleniu jednostek. Podczas ubiegłorocznych szkoleń przeszkoliliśmy ponad 550 strażaków ochotników. Biorą oni również udział w ćwiczeniach razem z naszymi strażakami zawodowymi. W roku ubiegłym zarówno z dotacji państwowej dla jednostek w krajowym systemie jak również ze wsparcia od samorządu, z funduszy własnych jednostek udało się zakupić sprzęt za ponad kilkaset tysięcy złotych.

– Bardzo dobrze, że przynajmniej raz do roku tego typu spotkanie jest zorganizowane, dlatego że współpraca wszystkich druhów strażaków z całego powiatu wymaga koordynacji, wymiany informacji oraz szkoleń – komentuje Wacław Ligęza burmistrz Bobowej. – Naszą gminę Bobowa reprezentują wszyscy druhowie – strażacy, czyli są to naczelnicy z poszczególnych jednostek, jest komendant, są też prezesi. Jak zauważyłem, aktywnie uczestniczą w tym spotkaniu, ponieważ wszystkie informacje, które są w jego trakcie podane, potem będą wykorzystywane w ciągu całego roku. Odprawa jest też okazją do wymiany doświdczeń, słyszymy także statystyki, które pokazują to co się wydarzyło w roku ubiegłym i pozwalają też przygotować się w odpowiedni sposób do różnych zagrożeń, które mogą się pojawić w czasie kolejnego roku funkcjonowania straży.

Pełną treść wywiadów można wysłuchać i obejrzeć w poniższym materiale filmowym.

 

 

video
Więcej Video

Woźnica odpowie za kierowanie zaprzęgu po użyciu alkoholu oraz spowodowanie kolizji! (TV)

Woźnica odpowie za kierowanie zaprzęgu po użyciu alkoholu oraz spowodowanie kolizji! (TV)

Wszyscy odetchnęli: przestało padać! Interwencje strażaków w Siedliskach i Stróżnej (TV)

Wszyscy odetchnęli: przestało padać! Interwencje strażaków w Siedliskach i Stróżnej (TV)

Z ostatniej chwili: gwałtowne opady deszczu oraz grad. Burza nadal trwa (TV)

Z ostatniej chwili: gwałtowne opady deszczu oraz grad. Burza nadal trwa (TV)