Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Strażacy oraz samorządowcy z powiatu gorlickiego spotkali się aby podsumować rok… (TV)

09.04.2016 Autor: Łukasz Augustyn
Tydzień temu, w sobotę 2 kwietnia 2016 roku w jednostce OSP Gładyszów odbyło się kolejne coroczne spotkanie naczelników oraz komendantów jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego.

Roczna odprawa operacyjna OSP z terenu powiatu gorlickiego to idealna okazja na podsumowanie działań w minionym 2015 r. Wśród przybyłych na spotkanie znaleźli się przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, powiatowego zarządu ZOSP RP, wójtowie, burmistrzowie oraz strażacy ochotnicy.

Gminę Bobowa reprezentowało kilkunastu druhów, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobowej a także burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, któremu jak wiadomo sprawy strażackie nie są obce. Spotkanie w Gładyszowie rozpoczął gospodarz gminy Uście Gorlickie wójt Dymitr Rydzanicz.

Panel szkoleniowo – operacyjno KP PSP referowali:
mł. bryg. Andrzej Czeluśniak – obowiązki i uprawnienia Komendanta Gminnego ZOSP RP, II Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Ratownictwie Medycznym, zasady łączności, wnioski po inspekcjach gotowości operacyjnych za lata 2014-2015
dh Artur Łukaszyk – pożary fotowoltaiki
mł. bryg. Dariusz Surmacz – zasady BHP i szkoleń z zakresu BHP
st. kpt. Piotr Migacz – zasady prowadzenia akcji związanych z usuwaniem drzew, zasady ewakuacji w szkołach, zasady inspekcji gotowości operacyjnych w OSP,
bryg. Zbigniew Szurek – mapa hydrantów w powiecie gorlickim
st. bryg. Dariusz Grygowicz – działalność KP PSP w Gorlicach za 2015 rok

– Muszę stwierdzić, że współpraca zarówno z ochotnikami jak i z samorządami jest bardzo dobra, wręcz nawet wzorowa – zaznacza bryg. Dariusz Grygowicz komendant KP PSP w Gorlicach. – Druhowie ochotnicy wspierają nas podczas wszystkich działań ratowniczo-gaśniczych i bez ich wsparcia te nasze działania nie byłyby tak skuteczne. Jak już przedstawiałem dzisiaj, w ubiegłym roku ze wszystkich działań na terenie powiatu, na ponad 87 % z nich jednostki ochrony przeciwpożarowej dojechały poniżej 15 minut. Jest to wskaźnik bardzo dobry, świadczący o dobrym wyszkoleniu jednostek. Podczas ubiegłorocznych szkoleń przeszkoliliśmy ponad 550 strażaków ochotników. Biorą oni również udział w ćwiczeniach razem z naszymi strażakami zawodowymi. W roku ubiegłym zarówno z dotacji państwowej dla jednostek w krajowym systemie jak również ze wsparcia od samorządu, z funduszy własnych jednostek udało się zakupić sprzęt za ponad kilkaset tysięcy złotych.

– Bardzo dobrze, że przynajmniej raz do roku tego typu spotkanie jest zorganizowane, dlatego że współpraca wszystkich druhów strażaków z całego powiatu wymaga koordynacji, wymiany informacji oraz szkoleń – komentuje Wacław Ligęza burmistrz Bobowej. – Naszą gminę Bobowa reprezentują wszyscy druhowie – strażacy, czyli są to naczelnicy z poszczególnych jednostek, jest komendant, są też prezesi. Jak zauważyłem, aktywnie uczestniczą w tym spotkaniu, ponieważ wszystkie informacje, które są w jego trakcie podane, potem będą wykorzystywane w ciągu całego roku. Odprawa jest też okazją do wymiany doświdczeń, słyszymy także statystyki, które pokazują to co się wydarzyło w roku ubiegłym i pozwalają też przygotować się w odpowiedni sposób do różnych zagrożeń, które mogą się pojawić w czasie kolejnego roku funkcjonowania straży.

Pełną treść wywiadów można wysłuchać i obejrzeć w poniższym materiale filmowym.

 

 

video
Więcej Video

Igrzyska otwarły przepustkę. Wielkie wydarzenia sportowe przed nami. To szansa dla turystki! (TV)

Mieszkańcy i goście dopisali! Za nami charytatywny piknik w Siedliskach dla Wiktorii (TV)

Piknik "Czas dla rodziny - Integracja Międzypokoleniowa" 10 czerwca, Gorlice Rynek (ZAPROSZENIE)