Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Unijne pieniądze na drogi dla gminy Bobowa oraz powiatu gorlickiego (TV)

19.11.2016 Autor: Mateusz Książkiewicz
Wczorajszego poranka (tj. 18 listopada br.) w sądeckim Miasteczku Galicyjskim wicemarszałek Stanisław Sorys oraz członek zarządu województwa małopolskiego Leszek Zegzda wręczyli samorządowcom z subregionu sądeckiego i podhalańskiego umowy gwarantujące wsparcie finansowe na inwestycje drogowe w ramach PROW. Gmina Bobowa otrzymała ponad 2,7 mln zł, zaś powiat gorlicki blisko 400 tys. zł.

Uroczystego wręczenia samorządowcom dokumentów gwarantujących wsparcie finansowe przeznaczone na budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonali wicemarszałek Stanisław Sorys, członek zarządu Leszek Zegzda, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

Dofinansowanie w kwocie 2 766 306 złotych przeznaczonych na realizację zadania pn. “Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa” odebrał burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. Wartość całkowita zadania na terenie naszej gminy wyniesie około 4,5mln złotych. Finansowe wsparcie w ramach programu wynosi 63,3% poniesionych kosztów inwestycji, a zgodnie z regulaminem wniosków na jednego beneficjenta przypadało nie więcej niż 3 mln złotych. Warto dodać, że gminy Bobowa oraz Biecz, której włodarzem jest Mirosław Wędrychowicz otrzymały największe wsparcie spośród samorządów ziemi gorlickiej.

Starosta gorlicki Karol Górski otrzymał umowę na realizację przebudowy drogi powiatowej Libusza – Kryg. Wnioskowana kwota pomocy na to zadanie to 393 853 złote, zaś wartość całkowita operacji to 630 814,09 złotych. Realizacja inwestycji, ze względu na szeroki zakres ma nastąpić w ciągu dwóch lat 2017-2018.

Jak podkreślał wicemarszałek Stanisław Sorys w wywiadzie udzielonym naszemu portalowi: – W ramach tych projektów drogi nie mogą być tylko remontowane ale przede wszystkim muszą być modernizowane, po to aby dać im nową jakość. Nową jakość infrastruktury drogowej. Cieszymy się bardzo z tego, że spośród 130 projektów z całej Małopolsce jakie znalazły się na liście rankingowej, aż 44 trafiły w te dwa najpiękniejsze subregiony naszego województwa.

Wacław Ligęza o szczegółach zadania jakie zostanie wykonane w Gminie Bobowa:

Starosta Karol Górski o zadaniu jakie zostanie wykonane w powiecie gorlickim w ramach dofinansowania z PROW:

Wicemarszałek Stanisław Sorys o przedsięwzięciach jakie mogły być zgłaszane do sfinansowania w ramach PROW:

fot. Mateusz Książkiewicz

video
Więcej Video

Igrzyska otwarły przepustkę. Wielkie wydarzenia sportowe przed nami. To szansa dla turystki! (TV)

Mieszkańcy i goście dopisali! Za nami charytatywny piknik w Siedliskach dla Wiktorii (TV)

Piknik "Czas dla rodziny - Integracja Międzypokoleniowa" 10 czerwca, Gorlice Rynek (ZAPROSZENIE)