Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Powstaje mapa zagrożeń, aby było bezpieczniej (TV)

24.02.2016 Autor: Łukasz Augustyn
W ubiegły piątek, 19 lutego br., w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się spotkanie burmistrza, radnych gminy, pracowników UM z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz komisariatu w Bobowej. Dotyczyło ono zagadnień związanych z przestępczością na terenie gminy Bobowa, a przede wszystkim tworzonej przez policję mapy zagrożeń.

Mapa zagrożeń ma obrazować przeciętnemu Kowalskiemu, ale także różnym instytucjom, które miejsca na terenie Małopolski, powiatu i gminy są najbardziej zagrożone przestępczością oraz jakiego typu są to zdarzenia. Od lat policja prowadzi skrupulatne statystyki. Powinien cieszyć nas fakt, że z roku na rok spada przestępczość kryminalna polegająca na wandalizmie, rozbojach czy kradzieżach. Niestety, według informacji zgłaszanych przez policjantów, wzrasta ilość ujawnionych przestępstw gospodarczych, w tym oszustw internetowych, które de facto są trudne do wykrycia.

Spotkanie poprowadzili: burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, mł. insp. Mirosław Kawa I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach oraz podinsp. Artur Siedlarz komendant bobowskiego komisariatu. Przedstawili oni radnym projekt utworzenia „Mapy zagrożeń”, która miałaby być dostępna dla wszystkich przez Internet. Mapa byłaby także na bieżąco aktualizowana. Oznaczone byłyby dokładne miejsca, w których dochodzi do zagrożeń. Podczas spotkania radni mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag do projektu, a także oczekiwań, co jeszcze powinno znaleźć się na tego typu mapie. Korzystając z okazji, przedstawiciele społeczeństwa zadali policjantom pytania związane ze zdarzeniami na terenie gminy Bobowa.

Ważne, że takie spotkanie się odbyło – mówi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej. – Przedstawiciele społeczności, czyli wszyscy radni i sołtysi, mieli możliwość przekazania Komendantowi Powiatowemu Policji swoich uwag. W spotkaniu uczestniczył też komendant komisariatu z Bobowej. Rozmawialiśmy o różnych ważnych sprawach związanych z bezpieczeństwem. Myślę, że odzwierciedleniem wypowiedzi, sugestii i wniosków radnych są oczekiwania mieszkańców. Reprezentujemy społeczność i wszystkie te uwagi, które są kierowane na spotkaniach wiejskich, zostały przekazane. (…) Wiemy, że – od kiedy  Bobowa została miastem – oczekiwania mieszkańców były takie, aby powstał komisariat policji, aby było więcej policjantów i patroli, a także większa dostępność do dzielnicowych. To spotkanie to też jest taka forma podsumowania i oceny tej współpracy ze społeczeństwem.

Relacjonując przebieg spotkania, burmistrz Bobowej wymienił wśród poruszanych spraw przede wszystkim kwestię wandalizmu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń związanych z narkotykami, alkoholizmem i nikotynizmem, zwłaszcza wśród młodych ludzi. W obszarze zagrożeń w ruchu drogowym podniesiony został problem piratów drogowych, szczególnie tych, którzy przekraczają prędkość na dwóch kołach (a czasem i na jednym!) w terenie zabudowanym.

Myślę, że w wyniku tej dyskusji zostanie stworzona jakaś mapa, która pokaże gdzie, które miejsca są najbardziej niebezpieczne, a panowie komendanci skrupulatnie zapisali sobie te wszystkie wnioski i propozycje, które potem zostaną ujęte w tej mapie, dzięki której będzie można stwierdzić, że „tam jest niebezpiecznie”, „tam jest groźnie”, „tam trzeba zwracać szczególna uwagę” – podsumowuje Wacław Ligęza.

Podobnie optymistycznie do powstania narzędzia, o którym dyskutowano podczas spotkaniu, nastawieni są przedstawiciele Policji.

Mapa zagrożeń to uniwersalne narzędzie służące nie tylko Policji, ale i podmiotom pozapolicyjnym, czyli samorządom, włodarzom terenu, społeczności lokalnej, Straży Pożarnej i innym instytucjom, które zaangażowane są w działanie na rzecz bezpieczeństwa – informuje Mieczysław Kawa, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. – Ta mapa ma być budowana w oparciu zarówno o dane i informacje będące w posiadaniu policji, jak również w oparciu o zagrożenia, które widzi społeczność lokalna. (…) Powinna ona przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa. Na podstawie tejże mapy zagrożeń będzie można również planować różnego rodzaju działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją dotyczącą omawianego projektu oraz relacją filmową i fotograficzną ze spotkania w Urzędzie Miasta.

fot. Mateusz Książkiewicz

video
Więcej Video

Igrzyska otwarły przepustkę. Wielkie wydarzenia sportowe przed nami. To szansa dla turystki! (TV)

Mieszkańcy i goście dopisali! Za nami charytatywny piknik w Siedliskach dla Wiktorii (TV)

Piknik "Czas dla rodziny - Integracja Międzypokoleniowa" 10 czerwca, Gorlice Rynek (ZAPROSZENIE)